Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą dla Ucznia z upośledzeniem

Pytanie Użytkownika

W roku szkolnym 2013/2014 wydałem decyzję o rocznym spełnianiu obowiązku szkolnego przez Ucznia poza szkołą. W tym roku szkolnym Rodzice ponownie wystąpili o nauczanie poza szkołą. Jednocześnie  przedłożyli opinię i orzeczenie o upośledzeniu Ucznia w stopniu umiarkowanym. Czyli Uczeń nie będzie musiał przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, tak jak było w zeszłym roku. Proszę o poradę, czy mogę wydać decyzję o nauczaniu poza szkołą do końca etapu edukacji i Uczeń nie będzie zobowiązany do przystępowania do egzaminów klasyfikacyjnych? Czy mogę jednak decyzją Dyrektora ustalić np. raz w roku obserwację postępów Ucznia w nauce?

Odpowiedź naszego eksperta

Ostatnia regulacja art. 16  ust. 10 i 10a Ustawy o systemie oświaty bardzo wyraźnie wskazuje, że zgoda na realizację obowiązku szkolnego przez dziecko poza szkołą na wniosek Rodziców może być wydana przez Dyrektora szkoły w drodze decyzji przed rozpoczęciem roku szkolnego albo już w trakcie jego trwania.

Jeśli takie zezwolenie jest wydawane dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, to do wniosku Rodziców nie dołącza się zobowiązania Rodziców do przystąpienia w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Nie ma też potrzeby wydawania decyzji Dyrektora ustalającej warunki obserwacji dziecka – będzie to działanie, które nie ma podstaw prawnych.

Do wniosku Rodziców o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą musi być załączone oświadczenie Rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.

Należy zwrócić uwagę, że dla dziecka  z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym:

  • realizowana jest inna podstawa programowa kształcenia ogólnego – uwaga na zajęcia edukacyjne wskazane w tej podstawie programowej (zał. nr 3 do rozp.);
  • roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi,
  • promocja do klasy programowo wyższej następuje w porozumieniu z Rodzicami tego Ucznia z uwzględnieniemspecyfiki jego kształcenia
  • nie wymaga się przystępowania do sprawdzianu,
  • inny jest typ arkusza ocen i typ druku świadectwa (przystosowane do oceny opisowej).

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.