Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Realizacja indywidualnego nauczania przez chorą uczennicę

Pytanie Użytkownika

U Uczennicy kl. 3 gimnazjum wykryto poważną chorobę. Będzie przechodziła wielomiesięczne leczenie wykluczające możliwość realizacji obowiązku szkolnego – także w szkole przyszpitalnej. Wszystko wskazuje też na to, że nie będzie w stanie ukończyć gimnazjum i zdać egzaminu gimnazjalnego. Jak w takiej sytuacji ją potraktować? Co powinno się znaleźć w dokumentacji szkoły? Oczywiście jesteśmy w stanie zapewnić jej możliwość powtórzenia klasy 3 (szkoła niesamorządowa o uprawieniach szkoły publicznej). Jak to wygląda od strony formalnej?

Odpowiedź naszego eksperta

W omawianym przypadku szkoła powinna podjąć działania, które mimo choroby pozwolą Uczennicy realizować obowiązek szkolny. Należy podjąć działania związane z uzyskaniem przez nią indywidualnego nauczania. Takie nauczania organizuje się dla Uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Indywidualne nauczanie organizuje się na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, które wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna na wniosek Rodziców Ucznia. Dyrektor szkoły (na podstawie tego orzeczenia) ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w liczbie 10- 12 godzin/tydzień dla Ucznia gimnazjum (realizacja w ciągu co najmniej 3 dni tygodnia).

W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania gimnazjum, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych Ucznia. Zajęcia te są prowadzone przez Nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z Uczniem, w miejscu pobytu Ucznia.

Należy wskazać taką możliwość realizacji obowiązku szkolnego przez Uczennicę jej Rodzicom i zmobilizować ich do podjęcia działań celem wydania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną odpowiedniego orzeczenia. To orzeczenie Rodzice powinni przekazać Dyrektorowi szkoły, który w oparciu o nie ma obowiązek podjąć działania zgodnie z rozporządzeniem.

Dla Ucznia, który realizuje indywidualne nauczanie szkoła prowadzi dziennik indywidualnego nauczania.

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności Ucznia, za zgodą Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. Wniosek w tej sprawie do Dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej składa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Rodzicami Ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w terminie późniejszym.

Celem stworzenia omawianej, chorej Uczennicy warunków do realizacji obowiązku szkolnego w klasie III gimnazjum należy podjąć ww. działania i życzyć dziewczynce szybkiego powrotu do zdrowia.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.