Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Przetwarzanie określonych danych osobowych w szkole

Pytanie Użytkownika

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4 Ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę wprowadził uchwałę określającą kryteria dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym. Wśród nich znalazły się takie, które wymagają od Rodziców/Opiekunów prawnych kandydata udokumentowania zatrudnienia w obwodzie szkoły oraz miejsca zamieszkania babci i dziadka kandydata. Czy szkoła ma prawo przetwarzać ww. dane osobowe? Ponadto jedno z kryteriów uzależnia przyznanie dodatkowych punktów, jeśli rodzeństwo kandydata już spełnia obowiązek szkolny w danej szkole. Czy nie jest to dyskryminacja kandydatów, którzy są najstarszymi z rodzeństwa oraz tych, którzy w ogóle go nie posiadają?

Odpowiedź naszego eksperta

Rekrutacja kandydatów spoza obwodu

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci na podstawie zgłoszenia ich Rodziców, które są zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Kryteria zgodnie, z którymi przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne określa organ prowadzący. Kryteria te uwzględniają jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne.

Może być również brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. To kryterium dochodu określa organ prowadzący na warunkach wskazanych w Ustawie o systemie oświaty. Spełnienie tego kryterium jest potwierdzone oświadczeniem Rodzica kandydata.

Rekrutacja a dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych określone w Ustawie o ochronie danych osobowych wskazują między innymi na ich dopuszczalność, kiedy zezwalają na to przepisy prawa oraz jest niezbędne wykonanie określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

Adaptacja dziecka w środowisku szkoły publicznej i jego funkcjonowanie w rodzinie można zapewne uznać za dobro publiczne. Udokumentowanie zatrudnienia Rodziców w obwodzie szkoły jest związane z potrzebą dziecka w zakresie jego bezpiecznego funkcjonowania (np.opieka nad dzieckiem w docieraniu do i ze szkoły, bliskość Rodziców w sytuacji złego samopoczucia dziecka).

Wydaje się, że wskazanie miejsca zamieszkania babci i dziadka powinno być po wyrażeniu przez nich zgody na piśmie. W tym kryterium przez pełne funkcjonowanie potrzeb dziecka w rodzinie należy rozumieć również jej wielopokoleniowe więzi, w których dziadkowie są bardzo ważnym ogniwem, ale przecież w żadnym akcie stanu cywilnego nie wskazuje się danych o dziadkach dziecka.

Dyrektor szkoły, jako osoba reprezentująca administratora danych i przetwarzająca dane osobowe, może zawsze swoje wątpliwości skierować do organu prowadzącego, które dotyczą zgodności kryteriów z regułami prawnymi.

Kryterium wielodzietność a dyskryminacja

Kryteria, które jako priorytet wskazują społeczne funkcjonowanie dziecka i jego rodziny, są wyznaczone przez:

  • wielodzietność,
  • niepełnosprawność,
  • wychowywanie dziecka w pełnej lub niepełnej rodzinie,
  • zatrudnienie jego rodziców,
  • status społeczny rodziny.

To one wyznaczają szeroką perspektywę bezpiecznego funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym i lokalnym. Starsze dzieci w rodzinie lub brak rodzeństwa, w przypadku jedynaków, nie jest oczywiście idealnym kryterium oceny funkcjonowania społecznego, ale nie wykazuje też znamion dyskryminacji.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.