Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Przeniesienie Ucznia do innej klasy

Pytanie Użytkownika

Czy można przenieść Ucznia do innej klasy np. decyzją Rady Pedagogicznej lub decyzją Dyrektora szkoły, jeśli Rodzice Ucznia nie wyrażają na to zgody? Uczeń sprawia trudności wychowawcze. Rodzice innych Uczniów napisali prośbę o przeniesienie go do innej klasy. Nauczyciele potwierdzają, że byłoby to dobre rozwiązanie. Jest to szkoła podstawowa, klasa czwarta.

Odpowiedź naszego eksperta

Kara przeniesienia – w statucie szkoły

W § 16 Rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół napisane jest, że statut szkoły określa rodzaje nagród i kar stosowanych wobec Uczniów,  tryb odwoływania się od takiej kary oraz przypadki, w których Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie Ucznia do innej szkoły.

Przeniesienie Ucznia do innej klasy decyzją Rady Pedagogicznej lub decyzją Dyrektora szkoły jest możliwe pod warunkiem, że jest to rodzaj kary, obok innych kar przyjęty w statucie szkoły, o którym Uczniowie i Rodzice zostali wcześniej poinformowani. Rodzice mają prawo nie zgadzać się z wymiarem kary dla swojego dziecka, ale wtedy muszą swoją niezgodę wyrazić trybem zawartym w statucie szkoły. Informacja o takim trybie odwołania od kary statutowej dla Ucznia może brzmieć np.

  1. Od kary przeniesienia Ucznia do innej klasy, o której to karze informację wręczono Uczniowi i jego Rodzicom/prawnym Opiekunom na piśmie, Rodzice/prawni Opiekunowie Ucznia niepełnoletniego mogą odwołać się na piśmie do Rady Pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi kary.
  2. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia odwołania.
  3. Odwołanie Rodzice/prawni Opiekunowie składają się w sekretariacie szkoły.
  4. Uchwała Rady Pedagogicznej szkoły w tej kwestii jest ostateczna.
  5. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie Rodzicom/prawnym Opiekunom Ucznia niepełnoletniego za potwierdzeniem odbioru w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczną.

Karę muszą poprzedzić inne działania wychowawcze

Uwagę zwraca również fakt, że jeśli Nauczyciele proponują przeniesienie Ucznia do innej klasy jako wymiar kary, to szkoła powinna umieć wykazać, jakie wcześniejsze działania wychowawcze podjęli Nauczyciele. Mogą to być np. rozmowy Ucznia i Rodziców z Wychowawcą klasy, z Pedagogiem szkolnym, z Dyrektorem szkoły, objęcie Ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Lub jakie zastosowano inne (lżejsze) w wymiarze kary względem tego Ucznia, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Gdy brak uregulowania prawnego i wcześniejszych działań

Załóżmy, że Nauczyciele nie potrafią wykazać takich działań, a szkoła w statucie nie ma uchwalonego stosownego wymiaru kar z trybem odwoławczym i mimo sprzeciwu Rodziców Uczeń zostanie przeniesiony do innej klasy. Zostaną wtedy wykazane nieprawidłowości w działaniach szkoły, jeśli Rodzice odwołają się do KO. Górę wezmą racje Rodzica. Jedyna bezkonfliktowa droga przeniesienia Ucznia do innej klasy w powyższej sytuacji to przekonanie Rodzica do tego działania w imię dobra dziecka.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U . Nr 61, poz. 624 ze zm.) [odpowiedni załącznik dla danego typu szkoły: zał. nr 2 – dla publicznej szkoły podstawowej].

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.