Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Przekształcenie umowy o pracę w mianowanie

Pytanie Czytelnika

Nauczyciel mianowany zatrudniony jest na czas nieokreślony w wymiarze 15/18 i w drodze aneksu uzyskał zatrudnienie od nowego roku szkolnego w wymiarze etatu na okres nowego roku szkolnego. Czy w przedstawionej sytuacji należy przekształcić zatrudnienie na zatrudnienie przez mianowanie czy też taka forma zatrudnienia może pozostać, jeżeli w kolejnym roku szkolnym znowu może zmaleć liczba godzin poniżej etatu?

Odpowiedź naszego eksperta

Jeżeli możliwość zagwarantowania godzin do pełnego etatu występuje tylko i wyłącznie w roku szkolnym 2017/2018, to umowa nie przekształci się w mianowanie i nie trzeba potwierdzać przekształcenia w mianowanie.

Uzasadnienie:

Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym w przypadku nauczyciela mianowanego w czasie trwania umowy o pracę zostały spełnione warunki zatrudnienia na podstawie mianowania (art. 10 ust. 5a Karty Nauczyciela). Jednym z warunków zatrudnienia na podstawie mianowania jest natomiast możliwość zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony (art. 10 ust. 5 pkt 6 Karty Nauczyciela). Przekształcenie stosunku pracy z umowy o pracę na mianowanie następuje z mocy prawa, o ile spełnione są warunki zatrudnienia nauczyciela na tej podstawie.

W przedstawionej sytuacji nauczyciel zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze zajęć (15/18). Jednocześnie pojawiła się możliwość podwyższenia wymiaru zajęć w roku szkolnym 2017/2018 do pełnego etatu. Jeżeli taka możliwość istnieje tylko w tym roku, to prawidłowo podpisano aneks na okresowe zwiększenie wymiaru zatrudnienia.

Jeżeli jednak istnieje możliwość zagwarantowania pełnego etatu w dłużej perspektywie, to umowa przekształca się w mianowanie. W orzecznictwie wskazuje się, że ocena, czy istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, powinna uwzględniać dłuższą czasową perspektywę trwania takiej umowy. Z tego względu warunki te nie występują, jeżeli z oceny konkretnej sytuacji wynika, że możliwość zapewnienia takiego zatrudnienia występuje tylko w danym roku szkolnym (wyrok Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 r., I PK 221/13, wyrok Sądu Najwyższego z 13 września 2006 r., II PK 4/06).

Jeżeli w omawianym przypadku szkoła nie ma możliwości zatrudniania nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony również w roku szkolnym 2018/2019, nie doszło do przekształcenia podstawy prawnej zatrudnienia. W związku z tym dyrektor nie ma obowiązku doręczania nauczycielowi jakiegokolwiek pisma.

Orzecznictwo:

Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), art. 10 ust. 5 pkt 6, ust. 5a.

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.