Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Przedłużenie stażu awansu zawodowego nauczyciela

Pytanie Czytelnika

Nauczycielka wychowania przedszkolnego rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego od 01.09.2015 r. do 31.05.2016 r. W trakcie trwania stażu rozpoczęła zwolnienie lekarskie, które trwało 119 dni, a następnie od razu wykorzystała urlop wypoczynkowy (38 dni). Nauczycielka wróciła do pracy na 6 dni i rozpoczęła kolejne zwolnienie lekarskie, które trwało 52 dnia, a następnie udała się na urlop macierzyński (312 dni). Czy w tej sytuacji staż należy wydłużyć o 483 dni (łączny czas trwania zwolnienia lekarskiego i urlopów związanych macierzyństwem), czyli do 26 września 2019 roku?

Odpowiedź naszego eksperta

Tak. Należy przedłużyć staż o okres 483 dni.

Uzasadnienie:

Na wstępie zakładam, że w pytaniu wkradł się błąd i chodzi o staż odbywana od 1 września 2015 r. do 31 maja 2018 r. (a nie do 31 maja 2016 r.), czyli przez dwa lata i 9 miesięcy. Przepisy narzucają postępowanie w zależności od tego, jaka była przyczyna nieobecności nauczyciela w czasie stażu. Awans zawodowy należy przedłużyć o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela w zależności od tego, czy okresy nieobecności w pracy związane są czy też nie są z rodzicielstwem pracownika (art. 9d ust. 5 i ust 5a Karty Nauczyciela).

Jeżeli okresy nieobecności, jak w opisanym przypadku związane są z rodzicielstwem, to staż na kolejny stopień awansu zawodowego ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności w pracy nauczyciela z powodu:

  • zwolnienia lekarskiego – o okres 119 dni i następnie 52 dni,
  • urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego – 312 dni.

Okres urlopu wypoczynkowego nie jest zaliczany jako okres, który przedłuża staż. Jest on okresem stażu awansu zawodowego. Jeżeli któraś z nieobecności związana jest z rodzicielstwem, to okres nieobecności w pracy może być zwiększony do roku i 6 miesięcy. W opisanym przypadku łączny okres, który przedłuża staż, jest krótszy od tej normy.

Należy także podkreślić, że zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego, należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), art. 9d ust. 5 i 5a, art. 9h ust. 1 pkt 1.

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.