Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Procedura zwalniana w zespole szkół

Pytanie Czytelnika

Moja szkoła jest zespołem szkół, w skład której wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Od września będziemy nadal zespołem: szkołą podstawową i liceum. W przyszłym roku nie zmienia się liczba klas, ale mam za dużo nauczycieli uczących jednego przedmiotu i nauczyciel uczący w gimnazjum nie będzie miał godzin – nie ma dla niego pracy. Czy proponuję mu przejście w stan nieczynny na podstawie art. 225 ust.7 przepisów wprowadzających prawo oświatowe, a potem, jeśli się nie zgodzi, wypowiadam mu umowę o pracę na podst. art.225 czy też podstawą wypowiedzenia będzie art. 20 KN?

Odpowiedź naszego eksperta

Niestety wykształciły się dwie opinie. Wybór interpretacji, a co za tym idzie konkretnego postępowania należy do dyrektora.

Uzasadnienie:

Według pierwszego stanowiska przepis art. 225 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ma zastosowanie nie tylko w gimnazjach, ale również w szkołach, w których są prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum. Oznacza to, że ten tryb jest  stosowany również w zespołach szkół, w skład których wchodzą gimnazja. Pracodawcą nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół jest ten zespół. Oznacza to, że zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum, jest „szkołą, w której prowadzone są klasy gimnazjalne.”

Jednocześnie wskazuje się, że w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do nauczycieli, o których mowa w art. 225 ust. 1 i 12 oraz art. 226 ust. 1, nie stosuje się art. 20 ustawy – Karta Nauczyciela (art. 227 ww. ustawy).

Przy tej interpretacji należy przenieść nauczyciela na podstawie art. 225 ust. 1 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w stan nieczynny, jednocześnie informując, że jeżeli w ciągu 7 dni złoży oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny, zostanie z nim rozwiązany stosunek pracy. Jeżeli nie wyraziłby zgody, należałoby do 31 maja wręczyć wypowiedzenie na podstawie art. 225 ust. 19 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ze skutkiem na 31 sierpnia 2017 r.

Według drugiego stanowiska w zespołach szkół, bez względu na to, czy są to zespoły podlegające procedurze przekształcenia w samodzielną szkołę (zespół składający się wyłącznie z gimnazjum i jednej z następujących szkół szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej) czy też zespoły w innych konfiguracjach, należy stosować dotychczasowe przepisy, a więc art. 20 Karty Nauczyciela. Ustawodawca wskazuje bowiem, że ilekroć w przepisach art. 220 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 222 ust. 1, 2 i 4, art. 223, art. 224 ust. 1 i 3, art. 225 ust. 7 pkt 2 oraz art. 228 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę i ich zespoły. Wśród tych przepisów nie wymieniono jednak art. 225 ust. 1 i 12 przewidujących przeniesienie nauczycieli w stan nieczynny i wręczenie wypowiedzenia – co oznacza, że art. 225 ust. 1 i 12 dotyczy tylko samodzielnych gimnazjów.

Przy tej interpretacji dyrektor zespołu szkół , chcąc zwolnić nauczyciela – również z gimnazjum –  wręcza mu od razu wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela zamiast informowania go o przeniesieniu w stan nieczynny.

Tę ostatnią interpretację  potwierdzają również różnego rodzaju wytyczne publikowane na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.