Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Praca w czasie urlopu wychowawczego

Pytanie Czytelnika

Czy nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony przebywający na urlopie wychowawczym może podjąć pracę w swojej szkole na 6/26 i czy należy zawrzeć z nim drugą umowę na 6/26?

Odpowiedź naszego eksperta

Niestety przedmiotowa kwestia jest różnie interpretowana. Wskazane poniżej wyjaśnienia prowadzą do wniosku, że w praktyce dyrektor może, ale nie musi, wyrazić zgodę na dodatkowe zatrudnienie w tej samej szkole (jeżeli wyraża zgodę, należy podpisać dodatkową umowę).

Uzasadnienie:

Nie jest w pełni jasna sytuacja pracownika, który podejmuje pracę u swojego pracodawcy na podstawie stosunku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, pod warunkiem, że nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 1862 § 1 kodeksu pracy). Jeżeli jednak dojdzie, zdaniem pracodawcy, do trwałego zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (również z innych powodów), pracodawca ma prawo wezwać pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. Może to jednak uczynić nie później niż w ciągu 30 dni od powzięcia takiej wiadomości.

Literalne brzmienie art. 1862 § 1 i 2 k.p. wydaje się wskazywać, iż pracownik korzystający z urlopu wychowawczego, a jednocześnie podejmujący pracę u swojego pracodawcy, pozostaje w dwóch stosunkach pracy. W ramach jednego korzysta z urlopu wychowawczego, a w ramach drugiego świadczy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli tak, to w sytuacji wskazanej w pytaniu podjęcie przez pracownika dodatkowej pracy wymaga zawarcia z nim odrębnej umowy o pracę.

Jednak jak wskazuję się w komentarzu  do tego przepisu: Kodeks pracy. Komentarz, Florek L. (red.), Celeda R., Gonera K., Goździewicz G., Hintz A., Kijowski A., Pisarczyk Ł., Skoczyński J., Wagner B., Zieliński T.; LEX, 2011 Taką wykładnię prawa trzeba oczywiście odrzucić. (…)

Przepis art. 1862 § 1 pozostaje ponadto w częściowej kolizji z regulacją zawartą w art. 1867 § 1 k.p., zgodnie z którą pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Pracownik, który wystąpił do pracodawcy o obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867 § 1 i wykonuje pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy jest traktowany jak każdy inny pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy i nie korzysta z żadnej ochrony, która przysługuje pracownikom korzystającym z urlopu wychowawczego.

Ustawodawca w przepisach art. 1862 § 1 i art. 1867 § 1 k.p. odmiennie potraktował pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego, a więc znajdujących się w porównywalnej sytuacji, co narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP). Pracownik, o którym jest mowa w art. 1862 § 1, korzysta z urlopu wychowawczego, ale nie ma uprawnienia do domagania się od pracodawcy zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy i od woli pracodawcy zależy, czy go zatrudni w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik, o którym mowa w art. 1867 § 1, ma prawo do domagania się od pracodawcy zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale w zamian za nieskorzystanie z prawa do urlopu wychowawczego.

Usunięcie przedstawionej wyżej niezgodności przepisów art. 1862 § 1 i art. 1867 § 1 oraz różnego traktowania przez prawo pracowników w porównywalnej sytuacji jest możliwe tylko przez uznanie, że pracownik, który ma prawo do urlopu wychowawczego i korzysta z prawa do obniżenia wymiaru czasu pracy jest pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego w postaci obniżenia wymiaru czasu pracy. Takiemu pracownikowi przysługują więc uprawnienia do szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy w okresie urlopu wychowawczego, zachowanie praw nabytych i praw w trakcie nabywania do czasu zakończenia tego urlopu oraz prawo do powrotu do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy po jego zakończeniu”.

Według jeszcze innych opinii w przypadku nauczyciela, który już korzysta z urlopu wychowawczego, rozpoczęcie wykonywania pracy w niepełnym wymiarze zajęć musi nastąpić z uwzględnieniem regulacji art. 67b Karty Nauczyciela. Wówczas podjęcie pracy wiąże się z rezygnacją z udzielonego urlopu wychowawczego. W przypadku złożenia przez nauczyciela wniosku po dniu 30 czerwca danego roku jego uwzględnienie jest uzależnione od zgody dyrektora. Jeśli zaś wniosek został złożony najpóźniej w dniu 30 czerwca, dyrektor ma obowiązek dopuszczenia nauczyciela do pracy, ponieważ nauczyciel skutecznie zrezygnował z dalszej części urlopu wychowawczego i w terminie złożył wniosek o pracę w obniżonym wymiarze etatu.

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.