Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Praca komisji ds. BHP

Pytanie Użytkownika

W szkole pracuje Inspektor ds. BHP, który wraz z Nauczycielem będącym jednocześnie przedstawicielem związków zawodowych prowadzi komisję ds. BHP. Na jaki okres Dyrektor powołuje taką komisję? Czy należy pisemnie uregulować pracę takiej komisji?

Odpowiedź naszego eksperta

Przepisy nie regulują sprawy powoływania komisji ds. BHP. Nie wyklucza to jednak prawa do unormowania przez Dyrektora szkoły jej pracy, np. w stosownym regulaminie.

Pracodawca jest zobowiązany utworzyć służbę BHP

Jednocześnie przepisy odnoszą się wprost do tworzenia służby BHP. Ten obowiązek wynika wprost z art. 23711 § 1 i 2 Kodeksu pracy oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kto może zostać Inspektorem BHP

Służbę bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne jednoosobowe lub wieloosobowe powoływane przez pracodawcę zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia.

Podstawą liczebności tej służby jest liczba zatrudnionych w szkole Nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.  Zgodnie z art. 23711 Kodeksu pracy pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, który posiada kompetencje do wykonywania zadań z zakresu BHP i spełnia wymagania szczegółowo sprecyzowane w § 4 ust. 2 rozporządzenia.

Inspektor BHP podlega Dyrektorowi

Pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP, podlega bezpośrednio Dyrektorowi szkoły. Pełni wobec niego funkcję doradczą, realizując w imieniu Dyrektora zadania dotyczące BHP w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Społeczna inspekcja pracy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i chroni prawa pracowników

Natomiast czym innym w szkole jest społeczna inspekcja pracy. Jest to służba społeczna pełniona przez pracowników, która ma na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy.

Kto może zostać społecznym inspektorem pracy

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o społecznej inspekcji pracy społecznym Inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu pracy. Społecznego Inspektora pracy wybierają i odwołują pracownicy szkoły na okres 4 lat.

Inspektor BHP i społeczny Inspektor pracy reprezentują różne interesy

Inspektor BHP i społeczny Inspektor pracy są pracownikami czuwającymi nad problematyką BHP w szkole. Optyka widzenia problemów BHP w placówce ich różni – jeden reprezentuje pracodawcę, drugi – pracowników. Idealna byłaby sytuacja, w której obaj zgodnie i jednomyślnie działają na rzecz doskonalenia bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.