Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Powtarzanie klasy przez Ucznia klas I-III szkoły podstawowej

Pytanie Użytkownika

Jakie akty prawne regulują powtarzanie przez dziecko klasy pierwszej szkoły podstawowej? Czy opinia poradni jednoznacznie powinna wskazać, że Uczeń powinien powtarzać klasę? Czy wystarczy opinia Wychowawcy i decyzja Rady Pedagogicznej (oczywiście za zasięgnięciem opinii Rodziców)?

Odpowiedź naszego eksperta

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez Ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek Wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii Rodziców/prawnych Opiekunów Ucznia.

Zwraca uwagę fakt, że opinia PPP nie jest obecnie konieczna do dalszego postępowania, jeśli Rada Pedagogiczna podejmie decyzję w tym zakresie. Konieczna jest natomiast opinia Rodziców dziecka, która nie jest wiążąca dla Rady Pedagogicznej, ale jej uzyskanie przez szkołę jest obowiązkowe.

Rozporządzenie nie określa, co Rada Pedagogiczna może uznać za „wyjątkowy wypadek”. Jego nowelizacja wprowadziła jednak obowiązujące prawnie postępowanie.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.) ; § 20 ust. 9.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (2) , skomentuj

avatar Aneta Topczewska - Scrivo, Kobyłka

e.dendra

30 marca 2016 o 12:59

usuń ten komentarz

Cytowany powyżej zapis jest zgodny z § 20 ust. 9 rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U nr 83, poz. 562 ze zm.).

Brzmienie tego ust. 9 w § 20 zostało zmienione rozp. MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym ww. rozporządzenie (Dz. U. Nr 156; poz. 1046) na:
„9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów ) ucznia.” – zapis ten obowiązywał od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2015 r.
Rozp. MEN z dnia z 30 kwietna 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i promowania uczniów … straciło moc mocą ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (.Dz. U. z 2015 r.; poz. 357). Regulacje dotyczące promocji uczniów kl. I-III szkoły podstawowej, które obowiązują od 1 września 2015 r. znajdują się w art. 44o tej ustawy:
„ust. 2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.”

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.