Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Powrót z urlopu dla poratowania zdrowia a wymiar zatrudnienia

Pytanie Użytkownika

Czy Nauczycielowi powracającemu z urlopu zdrowotnego można zaproponować inny wymiar zatrudnienia?

Odpowiedź naszego eksperta

Po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia Nauczyciel wraca na poprzednio zajmowane stanowisko, jeżeli stanowisko istnieje. Ewentualne zmiany w warunkach pracy Nauczyciela muszą się odbyć na podstawie odpowiednich przepisów.

Zmiana wymiaru zatrudnienia wg Karty Nauczyciela

W odniesieniu do Nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania – zmiana może nastąpić na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela (KN), jeżeli dotyczyć ma ona zmiany stanowiska pracy lub art. 22 ust. 2 KN – jeżeli ograniczony ma być wymiar zatrudnienia.  Ograniczenia zatrudnienia z art. 22 ust. 2 KN można dokonać w każdym czasie, także w trakcie roku szkolnego. Dopiero brak zgody Nauczyciela powinien skutkować dokonaniem wypowiedzenia na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN.

Istnieje także możliwość przeniesienia Nauczyciela do pracy w innej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, przez organ prowadzący na podstawie art. 19 ust. 1 KN, o ile w innej szkole znajdzie się wakat. Dyrektor powinien zatem poinformować organ prowadzący, aby mógł on dokonać ustaleń odnośnie tego, czy istnieje możliwość przeniesienia Nauczyciela.

Zmiana wymiaru zatrudnienia wg Kodeksu pracy

W przypadku Nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę podstawą zmiany warunków pracy (tak w zakresie stanowiska, jak i wymiaru zatrudnienia) jest wypowiedzenie zmieniające, o którym mowa w art. 42 Kodeksu pracy (k.p.). 

Do Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zatrudnionego na podstawie mianowania nie stosuje się wypowiedzenia zmieniającego, gdyż w Kodeksie pracy przewidziano – jako skutek odmowy przyjęcia przez pracownika nowych warunków pracy lub płacy – rozwiązanie się umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Tymczasem pragmatyka nauczycielska określa sytuacje, w których następuje rozwiązanie stosunku pracy z Nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania w art. 23 KN. Nie ma wśród nich wymienionego rozwiązania się stosunku pracy wskutek odmowy przyjęcia przez Nauczyciela mianowanego nowo zaproponowanych mu warunków pracy lub płacy.

Porozumienie zmieniające

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie instytucji porozumienia zmieniającego. Jeżeli Nauczyciel wyrazi zgodę na rozwiązanie lub zmianę wymiaru etatu, to można dokonać takiej modyfikacji stosunku pracy w dowolnym momencie i niezależnie od podstawy prawnej stosunku pracy (umowa o pracę lub zatrudnienie przez mianowanie).

Ważne jest tu porozumienie obu stron – Dyrektora i Nauczyciela. W praktyce zwykle jednak dla uzyskania porozumienia najistotniejsze jest, by Nauczyciel wyraził zgodę na przedstawioną propozycję.

W przypadku zmiany wymiaru zatrudnienia Nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania zmianie ulegnie podstawa prawna stosunku pracy na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Urlop dla poratowania zdrowia a rozwiązanie stosunku pracy

Warto również wspomnieć, że obecnie Sąd Najwyższy w uchwale z 26 czerwca 2013 r. (I PZP 1/2013)  zaprezentował pogląd, zgodnie z którym złożenie przez Nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu nie stanowi przeszkody do rozwiązania z nim stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN.  Sąd Najwyższy przychylił się do poglądu o wyczerpującym (zupełnym) uregulowaniu sposobów i trybu rozwiązania nauczycielskich stosunków pracy zgodnie z art. 20 ust. 1 KN, co eliminuje możliwość posiłkowego stosowania art. 41 k.p.

Zatem zgodnie z najnowszym orzecznictwem możliwe jest zwolnienie Nauczyciela na podstawie art. 20 KN, w przypadku korzystania z urlopu zdrowotnego, bez względu na to, czy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę czy na podstawie  mianowania. Sąd uznał, że prawo Nauczyciela do urlopu zdrowotnego nie jest dobrem bezwzględnie chronionym, jak ochrona pracy podczas urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.