Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły wicedyrektorowi

Pytanie Czytelnika

W naszej szkole dyrektor złożył wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia bez świadczenia pracy, które upływa końcem marca 2017 roku. Do tej pory to wicedyrektor pełnił wszelkie obowiązki. Czy organ prowadzący może w obliczu nowej reformy i na mocy nowych przepisów powierzyć funkcję wicedyrektorowi, a jeśli tak, to na jaki okres czasu i na jakiej podstawie prawnej? Czy konieczne jest jednak przeprowadzenie konkursu?

Odpowiedź naszego eksperta

W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.

Natomiast kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu. Jeśli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi. Wcześniej organ prowadzący musi zasięgnąć również opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.

Do czasu powierzenia stanowiska zgodnie z powyższymi procedurami organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. Ostatecznie to organ prowadzący podejmie decyzję, co do faktu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektor szkoły w sytuacji opisanej w pytaniu.

Niejasnym, z powodu niedostatecznej ilości informacji podanych w pytaniu, jest fakt, czy z dyrektorem szkoły zostanie rozwiązany stosunek pracy w trakcie roku szkolnego. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (przy założeniu, że dyrektor szkoły jest nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania) po złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia, jest możliwe, ale z końcem roku szkolnego, a koniec roku szkolnego przypada na dzień 31 sierpnia.

Zawsze jednak rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również na mocy porozumienia stron.

Po 1 września 2017 r. nadal obowiązywać będą te same przepisy w zakresie omawianych treści, ale zawarte odpowiednio w art. 63 ust. 10, ust. 12 i ust. 13 i w art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.