Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Poprawa oceny semestralnej a zwolnienie lekarskie

Pytanie Użytkownika

Uczeń otrzymał w pierwszym semestrze ocenę niedostateczną z wychowania fizycznego. Wg zapisów szkolnego systemu oceniania powinien ją poprawić do marca, ale na początku drugiego semestru przyniósł zwolnienie lekarskie, które jest ważne do końca roku szkolnego.
Czy w takim razie Uczeń musi zaliczyć pierwszy semestr?

Odpowiedź naszego eksperta

W powyższej sytuacji Uczeń nie musi, a wręcz nie może zaliczać pierwszego półrocza.

Trzeba pamiętać, że przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez Ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a egzamin klasyfikacyjny lub egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

Jak ma więc wyglądać zaliczenie przez Ucznia pierwszego półrocza? Co się stanie z Uczniem, który w drugim półroczu będzie uczęszczał na zajęcia wychowana fizycznego i spełniał wymagania Nauczyciela, ale nie przystąpi do poprawienia oceny niedostatecznej z pierwszego półrocza? Czy Nauczyciel powinien odmówić w kwietniu przyjęcia tego Ucznia na zajęcia? Czy w kwietniu Nauczyciel powinien wystawić Uczniowi ocenę niedostateczną na koniec roku?

Zgodnie z prawem nie ma egzaminu klasyfikacyjnego lub egzaminu poprawkowego po pierwszym półroczu. Jeśli Uczeń ma kłopoty z opanowaniem realizacji treści podstawy programowej (również z wychowania fizycznego), to szkoła ma podjąć działania, które pomogą Uczniowi i uwzględnią jego potrzeby i zainteresowania (np. odpowiednie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej z wykorzystaniem godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy KN).

Proponuję dokonać zmiany w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania i zrezygnować z zapisu oraz praktyki zaliczania pierwszego półrocza przez Ucznia, który otrzymał na to półrocze ocenę niedostateczną lub jest nieklasyfikowany (z dowolnego przedmiotu).

 

Na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz.562 ze zm.).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.