Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Połączenie szkół w zespół szkół – wpływ na dokumentację

Pytanie Czytelnika

Połączone zostają dwa zespoły szkół w jeden zespół, a tym samym następuje zmiana nazwy zespołu szkół. Czy w tej sytuacji należy wymieniać legitymację szkolną uczniom z tych dwóch zespołów? Na arkuszu ocen znajduje się pieczęć z nazwą szkoły i zespołu. Czy w związku ze zmianą nazwy zespołu zmieniać wszystkim arkusze z nową pieczęcią? To samo dotyczy przejścia uczniów z liceum ogólnokształcącego mistrzostwa sportowego do szkoły LO I z oddziałami mistrzostwa sportowego – co zrobić z tymi arkuszami ocen? Jaka dokumentacja powinna zostać przekazana do szkoły nowo powstającej, a jaką dokumentację powinna przekazać szkoła włączana do archiwum państwowego?

Odpowiedź naszego eksperta

Organ prowadzący szkoły różnych typów może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Organ prowadzący zespół szkół, może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły, włączyć do zespołu inne szkoły, a także rozwiązać zespół.

Rozwiązanie zespołu szkół nie jest likwidacją szkoły.

Nazwy szkół wchodzących w skład zespołu szkół, oprócz nazwy zespołu zawierają nazwy tych szkół.

Na świadectwach i innych drukach szkolnych nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły, z tym, że w nazwie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół można pominąć nazwę zespołu.

Przypadek opisany w pytaniu wskazuje, że organ prowadzący rozwiązał dwa zespoły szkół i połączył szkoły w nowy, inny zespół szkół, w skład którego wchodzą szkoły, które wchodziły w skład wcześniejszych zespołów szkół. Rozwiązanie szkół nie jest tożsame z likwidacją szkół i szkoły zachowują swoją autonomię. W dokumentacji przebiegu nauczania uczniów (arkusze ocen) i w legitymacjach szkolnych nie dokonuje się z tego powodu zmian. Do czasu ukończenia szkoły, uczniowi prowadzi się ten sam arkusz ocen i legitymację szkolną.

Natomiast w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, przesyła się do szkoły, do której uczeń przechodzi, kopię arkusza ocen. Z pytania nie wynika, jaki jest powód przejścia uczniów do LO I z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. Jeśli tym powodem jest likwidacja dotychczasowej szkoły, to organ prowadzący może zlikwidować z końcem roku szkolnego szkołę publiczną, po zapewnieniu uczniom likwidowanej szkoły możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.

Dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od  dnia zakończenia likwidacji. Arkusze ocen należą do dokumentacji przebiegu nauczania. Szkoła nie jest włączana do archiwum państwowego.

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.