Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Plan lekcji a sanepid

Pytanie Użytkownika

Sanepid systematycznie upomina się o ułożenie planu lekcji tak, aby wszystkie klasy szkoły podstawowej miały wychowanie fizyczne na ostatnich swoich lekcjach. Mamy 20 klas młodszych i 20 klas starszych, pracujemy na dwie zmiany i fizycznie (jedna mała sala gimnastyczna i jedna sala przystosowana do W-F) jest to niemożliwe do ułożenia. Jak skutecznie wyjaśnić tę sprawę sanepidowi?

Odpowiedź naszego eksperta

Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych (plan lekcji) powinien uwzględniać realizację programów nauczania, czas pracy Nauczycieli i zasady ochrony zdrowia i higieny pracy Uczniów i Nauczycieli. Dyrektor szkoły powinien pamiętać, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 sierpnia 2001 r. stwierdził:

Interes szkoły jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież powinien mieć pierwszeństwo przed indywidualnym interesem nauczyciela.

Podstawą prawną systemu oceny rozkładów zajęć jest § 4 Rozporządzenia  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, który stanowi, iż plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

Szkoły są kontrolowane, zgodnie z obowiązującymi normami higienicznymi, przez pracowników powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie eliminowania czynników zagrażających zdrowiu dzieci i młodzieży. Między innymi pod kątem higieny procesu nauczania z uwzględnieniem norm higienicznych i możliwości percepcyjnych Uczniów.

Informacje dotyczące systemu oceny rozkładu zajęć Uczniów przez stacje sanitarno-epidemiologiczne publikowane są na stronach internetowych. Dotyczą one między innymi różnicowania zajęć w każdym dniu i zasadę niełączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu. Zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawuje ona nadzór między innymi nad higieną procesu nauczania – uczenia się i warunkami sanitarno-higienicznymi środowiska szkolnego.

Decyzje pokontrolne inspektora zależą od rodzaju wykrytych nieprawidłowości.

Może on nakazać m.in.

  • usunięcie uchybień – w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, w drodze decyzji, inspektor nakazuje usunięcie nieprawidłowości w ustalonym terminie;
  • zamknięcie szkoły – jeśli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie placówki lub jej części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia); decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
  • powiadomienie organu prowadzącego – w razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub życie ludzi, inspektor sanitarny zawiadamia o nich organ prowadzący szkołę;
  • nałożenie grzywny – w razie powtarzających się wykroczeń inspektor może nałożyć grzywnę w wysokości od 500 do 1 000 złotych. Mandat nałożony przez inspektora (zgodnie z ogólnym wzorem mandatu) jest wystawiany na konkretną osobę.

Niestety bez bliżej analizy tego stanu faktycznego trudno jest zaproponować satysfakcjonujące rozwiązanie.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.