Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Organizowanie nauki religii i etyki

Pytanie Użytkownika

Rodzic Ucznia chce, aby dziecko uczestniczyło w zajęciach etyki oraz religii. Wyraża chęć, aby ocena na świadectwie była z etyki. Czy Uczeń może chodzić na oba zajęcia (na religię chodzi, lecz nie otrzymuje ocen i nie jest klasyfikowany z tego przedmiotu)? 

Odpowiedź naszego eksperta

Przepis § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (dalej r.o.n.r.s.), stanowi, że szkoła w ramach zajęć szkolnych organizuje lekcje religii lub etyki:

  • w szkołach podstawowych i gimnazjach – na życzenie Rodziców (Opiekunów prawnych),
  •  w szkołach ponadgimnazjalnych – na życzenie bądź Rodziców (Opiekunów prawnych), bądź samych Uczniów (po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami Uczniowie).

Nieuczestniczenie w zajęciach religii lub etyki, w myśl § 3 ust. 3 r.o.n.r.s., nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji Ucznia. Uczniowi, który nie uczestniczy w lekcjach religii i etyki, szkoła jest obowiązana zapewnić w czasie ich trwania opiekę.

Z przepisów tego rozporządzenia nie wynika konieczność dokonania wyboru między możliwością uczęszczania na zajęcia z religii albo na zajęcia z etyki. Taką ocenę przywołanych przepisów przedstawił również Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu U 12/92 z dnia 20 kwietnia 1993 r. (orzeczenie TK z dnia 20 kwietnia 1993 r., U 12/92), stwierdzając w pkt 2 sentencji orzeczenia, że przepis § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych należy rozumieć w ten sposób, że każdy z Uczniów ma prawo do pobierania zarówno nauki religii, jak i etyki.

Konsekwencją tego jest możliwość otrzymywania ocen z obu przedmiotów. Należy jednak pamiętać o przepisie zawartym w § 22 ust. 2a ww. rozporządzenia, który określa, że Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

Nie oznacza to jednak, że Uczniowi, który uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i etyki do średniej ocen wlicza się oceny z obu przedmiotów. Otóż kwestia ocen rozwiązywana jest w praktyce w ten sposób, że Uczeń uczęszczający na zajęcia z obu przedmiotów sam decyduje, którą ocenę chce mieć umieszczaną na świadectwie (w formie „religia/etyka”, bez zamieszczania jakichkolwiek dodatkowych informacji).

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.)

Autor: Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.