Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Opinia Rady Pedagogicznej w sprawie szkolnego planu nauczania i zestawu podręczników

Pytanie Użytkownika

Kto zatwierdza i kiedy szkolne plany nauczania? Czy Rada Rodziców opiniuje szkolne plany nauczania oraz zestaw podręczników? Czy Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę zatwierdzającą lub opiniującą w tym zakresie, a jeżeli tak, to w jakim terminie?

Odpowiedź naszego eksperta

To Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania na podstawie ramowego planu nauczania określonego przez MEN. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców nie opiniują go. Jeśli w szkolnym planie nauczania występują zajęcia dodatkowe (z puli godzin organu prowadzącego w liczbie nie większej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału), to te dodatkowe zajęcia edukacyjne wymagają opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Szkolny plan nauczania jest podstawą dla Dyrektora do poprawnego opracowania arkusza organizacyjnego szkoły na kolejny rok szkolny, który opracować należy do 30 kwietnia każdego roku i który Dyrektor przekazuje do organu prowadzącego. Bardzo często organ prowadzący wskazuje, że arkusz organizacyjny przed złożeniem w gminie/starostwie ma być zaopiniowany przez związki zawodowe i Radę Pedagogiczną szkoły. Ma to związek ze wstępnym powiadomieniem związków i Rady o zmianach w zatrudnieniu Nauczycieli, których Dyrektor będzie musiał dokonać (do końca maja). Data opinii Rady Pedagogicznej w tej kwestii nie jest wskazana w prawie oświatowym, jednak z pewnością musi mieć miejsce przed 30 kwietnia.

Rada Pedagogiczna nie opiniuje zestawu podręczników, natomiast opiniuje programy nauczania przed dopuszczeniem ich przez Dyrektora do użytku w danej szkoleNauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Z kolei obowiązkiem Dyrektora jest podanie do publicznej wiadomości (do dnia 15 czerwca) zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Do działań organizacyjnych, jakie podejmuje szkoła, należy również organizacja obrotu używanymi podręcznikami w formie „szkolnej giełdy podręczników” (najczęściej końcem czerwca i początkiem września).
Podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników może nastąpić przez umieszczenie arkusza/listy podręczników np. w sekretariacie, bibliotece, pokoju nauczycielskim, w gablocie SU, gablocie „Informacje dla Rodziców”, na stronie internetowej szkoły, w salach lekcyjnych, w widocznym miejscu w czasie szkolnej giełdy podręczników albo poprzez przekazanie zestawienia Uczniom i Rodzicom w formie papierowej lub drogą elektroniczną.

 

Na podstawie:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r. poz. 204);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie  dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r. poz. 752);
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.