Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ograniczenie zatrudnienia a ochrona przedemerytalna

Pytanie Użytkownika

Czy można wręczyć Nauczycielowi podlegającemu ochronie przedemerytalnej wypowiedzenie warunków pracy zgodnie z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela?

 

Odpowiedź naszego eksperta

Możliwość złożenia wypowiedzenia umowy dla Nauczyciela objętego ochroną przedemerytalną zależy od podstawy prawnej zatrudnienia Nauczyciela – czy jest to umowa o pracę czy mianowanie.

Ochrona – tylko dla zatrudnianych na podstawie umowy o pracę

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy [k.p.], pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochrona ta jest uchylona tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2012 r., II PK 3/12  art. 39 k.p. nie ma zakresu wykraczającego poza umowę o pracę, a więc nie ma zastosowania do pozaumownych stosunków pracy. Sąd stwierdził, że norma art. 39 k.p. nie znajduje w ogóle zastosowania do Nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania.

Zatem przed wypowiedzeniem umowy  z art. 20 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela [KN]  chroniony jest Nauczyciel objęty ochroną przedemerytalną zatrudniony na podstawie umowy pracę. W przypadku Nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania nie ma zastosowania ochrona przedemerytalna.

Wyjątki – na podstawie ustawy

Wyjątkiem od ogólnego zakazu wypowiadania warunków pracy i płacy pracownikowi w wieku przedemerytalnym jest art. 5 ust. 5 pkt 1 i art. 10 ust. 1  Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca może jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy pracownikowi w wieku przedemerytalnym.

Zatem  wypowiedzenie zmieniające zastosowane wobec Nauczyciela w wieku przedemerytalnym musi się opierać o wyraźne przesłanki wskazane w treści ustawy.

  1. Po pierwsze ustawa ta musi być możliwa do zastosowania, a to związane jest z faktem zatrudniania co najmniej 20 pracowników.
  2. Po drugie muszą zaistnieć przesłanki zwolnienia grupowego, chociażby były to zwolnienia indywidualne (art. 10 ust. 1 ustawy.).

Potrzebna zgoda Nauczyciela

Należy jednak zauważyć, że ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 KN dokonywane jest za zgodą Nauczyciela. Nie jest zatem jednostronną czynnością pracodawcy, tak jak to ma miejsce w przypadku wypowiedzenia czy wypowiedzenia zmieniającego, które do swej ważności nie wymaga zgody pracownika.

W tym zakresie instytucja ograniczenia zatrudnienia zbliżona jest do porozumienia zmieniającego i może mieć zastosowanie zarwano w przypadku nauczyciela objętego ochroną przedemerytalną zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, jak na podstawie mianowania.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.