Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Odprawa dla nauczyciela

Pytanie Czytelnika

Nauczyciel zatrudniony był w szkole na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze godzin. Prowadził indywidualne (10h) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczennicą posiadającą orzeczenie o potrzebie w/w zajęć. Ważność orzeczenia kończyła się w lipcu 2017 roku. Dyrektor przygotowując arkusz organizacji pracy szkoły na rok 2017/2018, w związku z orzeczeniem kończącym ważność w lipcu 2017, nie ujął wspomnianemu nauczycielowi w arkuszu i wręczył mu wypowiedzenie na podstawie art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela w maju 2017 roku. Rodzice dziecka w sierpniu dostarczyli nowe orzeczenie ważne do sierpnia 2019 r. W tej sytuacji dyrektor zaproponował wspomnianemu nauczycielowi kontynuację zatrudnienia i przedstawił nową umowę o pracę na czas trwania orzeczenia tj. do 31 sierpnia 2019 roku. Nauczyciel uznał, że zmieniły mu się warunki zatrudnienia – z umowy na czas nieokreślony na umowę na czas określony i domaga się odprawy. Czy słusznie?

Odpowiedź naszego eksperta

Tak. Nauczycielowi niepełnozatrudnionemu należy się odprawa w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, jeżeli szkoła zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

Uzasadnienie

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem (art. 27 ust. 1 KN). Przepis ma zastosowanie wobec nauczyciela zatrudnionego na część etatu i dotyczy wszystkich przyczyn, dla których jego stosunek pracy może ulec rozwiązaniu na skutek jednostronnej czynności dyrektora.

Co do zasady nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze zajęć nie przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem jego stosunku pracy w trybie wypowiedzenia dokonanego przez dyrektora, bowiem przepisy Karty Nauczyciela jej nie gwarantują. Jednak jeśli szkoła zatrudnia przynajmniej 20 pracowników i dochodzi w niej do zwolnień, również indywidualnych, z przyczyn niedotyczących pracowników oraz jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy, nauczycielowi należy się odprawa. Jej wysokość jest uzależniona od stażu pracy w danej szkole i wynosi:

  • jednokrotność miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel był zatrudniony w szkole krócej niż 2 lata;
  • dwukrotność miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel był zatrudniony w szkole od 2 do 8 lat;
  • trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel był zatrudniony w szkole ponad 8 lat.

Potwierdził to Sąd Najwyższy (wyrok SN z dnia 16 lutego 1995 r. I PRN 120/94).

W omawianej sytuacji przyczyną wypowiedzenia jest koniec ważności orzeczenia (zatem przyczyna nie leżąca po stronie pracownika). Jeżeli więc szkoła zatrudnia ponad 20 pracowników, nauczyciel uzyskał prawo do odprawy na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jeżeli szkoła nie zatrudnia co najmniej 20 pracowników – odprawa nie będzie przysługiwała.

Orzecznictwo:

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.