Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Odpowiedzialność za Ucznia w szkole i w czasie usprawiedliwionej nieobecności

Pytanie Użytkownika

Uczeń pełnoletni napisał sobie zwolnienie z lekcji. We wpisie dodał, że bierze za siebie odpowiedzialność podczas nieobecności w szkole w trakcie lekcji. Kto ponosi w tym czasie za Ucznia odpowiedzialność: Dyrektor czy Uczeń? Czy Uczniowi pełnoletniemu oraz niepełnoletniemu za zgodą Rodzica wolno opuszczać budynek szkoły w czasie przerw i okienek (liceum)?

Odpowiedź naszego eksperta

Rodzice Ucznia niepełnoletniego i Uczeń pełnoletni w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży mogą napisać usprawiedliwienie lub zwolnienie z nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Usprawiedliwienie takie jest oświadczeniem woli Rodziców lub pełnoletniego Ucznia, a pełnoletnia osoba może sama zaciągać zobowiązania w postaci oświadczenia woli. Odpowiedzialność za ww. nieobecności Uczniów w szkole ponoszą Rodzice lub sami pełnoletni Uczniowie.

Natomiast Uczniowie szkoły (wszyscy) nie mogą mieć swobody w opuszczaniu szkoły w czasie przerw i okienek, czyli w czasie trwania zajęć edukacyjnych. To Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkolę poza obiektami należącymi do szkoły. Rozkład zajęć lekcyjnych powinien być tak ułożony dla Uczniów, aby zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo. Nie powinno być „okienek” dla Ucznia, a jeśli już są  – to Uczeń nie może pozostawać bez opieki na tych zajęciach.

Za organizację zajęć odpowiada Dyrektor szkoły, a Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności tę organizację. Nie można dopuścić do takich rozwiązań w życiu organizacyjnym szkoły, które pozwalają Uczniowi na swobodne opuszczanie szkoły w czasie zajęć edukacyjnych. W organizacji pracy szkoły powinno się też wykluczyć możliwość swobodnego wychodzenia Uczniów ze szkoły w czasie przerw między lekcjami. Jeśli już opuszczają szkołę, należy zapewnić im opiekę Nauczycieli poza budynkiem.

Każdy Uczeń podlega rygorom prawa wewnętrznego – spełnia obowiązki zawarte w statucie szkoły. Uczeń niepełnoletni i Uczeń pełnoletni w szkole dla młodzieży podlega procesowi wychowawczemu – efektem tego jest ustalenie przez Wychowawcę oddziału danej klasy oceny zachowania każdemu Uczniowi. Ocena zachowania jest związana z respektowaniem przez Ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

Szkoła jest organizacją, która funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi regułami prawa. Jeśli Uczeń (pełnoletni lub niepełnoletni) nie chce ich przyjąć i przestrzegać, nie może być Uczniem szkoły.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.