Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Odpowiedzialność Nauczyciela za bezpieczeństwo Ucznia w szkole

Pytanie Użytkownika

Jeżeli jakiś Uczeń uderzy innego poza szkołą lub ulegnie wypadkowi poza nią, to odpowiadają za to zdarzenie odpowiednio Rodzice nieletniego lub sprawca wypadku. Natomiast gdy do tego typu zdarzenia dochodzi w szkole, to prowadzi się dochodzenie z zakresu niezapewnienia bezpieczeństwa przez szkołę.
Logicznym jest, że Nauczyciel nie prowokował np. Uczniów do bójki. Skąd więc bierze się taka różnica w traktowaniu obu spraw? Dlaczego Rodzice nie ponoszę odpowiedzialności prawnej za swoje dzieci w szkole, skoro ponoszą ją poza nią?

Odpowiedź naszego eksperta

Szkole jako instytucji zadania i obowiązki wyznaczają dodatkowe specyficzne przepisy. Zadania Dyrektora i Nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa Uczniów oraz zakres odpowiedzialności z nimi związany są wyraźnie i jednoznacznie określone przez ustawodawcę oraz MEN.

Z ustawy o systemie oświaty:

Art. 1
System oświaty zapewnia w szczególności:
10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach,
16) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Art. 4
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Art. 5
7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Art. 39
[…] Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i placówkę […]

 

Z ustawy Karta nauczyciela:

Art. 6

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę […]

Art. 7
[…] Dyrektor odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę […]

 

Jasne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny Uczniów w szkole znajdują się również w innych rozporządzeniach MEN (wskazane poniżej).

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że statut każdej szkoły musi zawierać zakres zadań Nauczycieli oraz innych Pracowników placówki – w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

Na podstawie:

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.), art. 1, 4, 5, 39;
  • Ustawa z dnia  26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), art. 6-7;
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.358 ze zm.).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

Bądź na bieżąco!

Nie pozwól, by coś ważnego uszło Twojej uwadze. Jeśli powyższy artykuł jest dla Ciebie interesujący, dodaj podobne artykuły do powiadomień. Możesz również otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach do tego artykułu. Więcej informacji na temat powiadomień oraz szczegółowe ustawienia znajdziesz na podstronie Centrum Powiadomień.

powiadom mnie o podobnych artykułach powiadom mnie o nowych komentarzach

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.