Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ochrona Nauczyciela przez związek zawodowy przed rozwiązaniem stosunku pracy

Pytanie Użytkownika

Czy osoba, która posiada status emeryta, a zatrudniona jest nadal w szkole, może być objęta szczególną ochroną związku zawodowego przed rozwiązaniem stosunku pracy?

Odpowiedź naszego eksperta

Status emeryta nie jest tu istotny. Ważne jest, jaką umowę zawarł Dyrektor z tym Nauczycielem (na czas określony, na czas nieokreślony, przez mianowanie). Sam fakt przynależności Nauczyciela do organizacji związkowej nie skutkuje ochroną jego stosunku pracy. Poruszany problem reguluje art. 20 ust. 5a  ustawy Karta nauczyciela (dotyczy Nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania).

Natomiast pełnienie funkcji związkowej przez Nauczyciela jest związane ze szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy. Dotyczy to członków zarządu zakładowej organizacji związkowej lub pracowników należący do organizacji związkowej, którzy są upoważnieni uchwałą zarządu związków do jej reprezentowania wobec pracodawcy, a także pracownicy pełniący z wyboru funkcję związkową, korzystający u pracodawcy z urlopu bezpłatnego lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Zgodnie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych, pracodawca (tu Dyrektor szkoły) nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę z tymi pracownikami, jeżeli nie uzyska zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej albo statutowo właściwego związku.

Jeśli Nauczyciel jest chroniony przed rozwiązaniem stosunku pracy ze względu na w/w pełnione funkcje, to Dyrektor jest zmuszony rozpocząć procedurę rozwiązania z tym Nauczycielem stosunku pracy od uzyskania zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, która reprezentuje Nauczyciela.

Jeżeli Nauczyciel nie jest chroniony przed rozwiązaniem stosunku pracy, bo nie pełni w/w funkcji związkowych i jest Nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, to o zamiarze wypowiedzenia temu Nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn częściowej likwidacji szkoły czy w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, Dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą Nauczyciela zakładową organizację związkową. Organizacja ta w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie Dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia. Ale to Dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia Nauczycielowi stosunku pracy po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także  w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie.

 

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), art. 20 ust. 5a i 5b;
  • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 ze zm.), art. 32.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.