Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ocenianie zachowania Ucznia nieobecnego

Pytanie Użytkownika

W tym roku mam w klasie Ucznia, który nie uczęszcza do szkoły – nie spełnia obowiązku szkolnego (nie było na żadnych zajęciach). Co należy wpisać na świadectwie w rubryce „zachowanie”? I to samo pytanie, ale w odniesieniu do Ucznia, który realizuje nauczanie indywidualne – zachowania się nie ocenia, zatem co wpisać na świadectwie?

Odpowiedź naszego eksperta

Dla Ucznia, który nie uczęszczał do szkoły i nie realizował obowiązku szkolnego, ocena zachowania powinna wprost wynikać z kryteriów ocen zachowania zawartych w statucie szkoły w zasadach wewnątrzszkolnego oceniania. Jednym z kryteriów, które mają wpływ na ocenę zachowania jest usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności Ucznia są zwolnienia lekarskie i usprawiedliwienia Rodziców.

W statucie szkoły powinny znajdować się wskazania do działań szkoły, które dotyczą wpływu liczby godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych Ucznia w skali miesiąca (50%), półrocza i roku szkolnego na ocenę zachowania.

Przypuszczam, że wskazany Uczeń zapracował na roczną ocenę zachowania naganą, przy podjęciu licznych działań przez  szkołę wzywających (również z konsekwencjami, które wyznacza prawo) Rodzica do realizacji obowiązku szkolnego jego dziecka.

Dla Ucznia, który realizuje nauczanie indywidualne na podstawie orzeczenia PPP wystawia się ocenę zachowania. Ta regulacja również musi znajdować się w statucie szkoły. Oceny zachowania nie wystawia się Uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą.

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175; poz. 1086);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.