Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ocena z przedmiotów kończących się po I półroczu

Pytanie Użytkownika

Zgodnie z nową podstawą programową niektóre przedmioty w technikum kończą się po I półroczu w klasie drugiej. Czy z takiego przedmiotu winna być wystawiona ocena śródroczna i roczna? I w jakim terminie powinna być podana ocena przewidywana? Czy z przedmiotu kończącego się po pierwszym półroczu wystarczy wystawić tylko ocenę roczną? A co w przypadku uzyskania z takiego przedmiotu przez ucznia oceny niedostatecznej? Kiedy może zdawać egzamin poprawkowy?

Odpowiedź naszego eksperta

Przepisy prawa nie odnoszą się wprost do przypadku, w którym zajęcie edukacyjne kończą się w I półroczu.

Należy najpierw dokonać klasyfikacji śródrocznej z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania

Można przyjąć, iż w opisanej sytuacji należy dokonać najpierw klasyfikacji śródrocznej z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustalić – według skali określonej w statucie szkoły – śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (§ 11 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).

Następnie uwzględnić te zajęcia edukacyjne w klasyfikacji rocznej, która zgodnie z § 11 ust. 6 cyt. rozporządzenia polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych Ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Statut określa termin zapoznania Ucznia i jego Rodziców z przewidywaną oceną roczną

Z przewidywaną oceną roczną klasyfikacyjną obowiązkowo zapoznajemy Ucznia i jego Rodziców przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej w terminie i formie określonych w statucie szkoły (§ 11 ust. 9 ww. rozporządzenia).

Natomiast warto w statucie szkoły dodatkowo wprowadzić zapis, w którym zapoznajemy Ucznia i jego Rodziców również z przewidywaną oceną śródroczną.  Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.).

Autor: Krystyna Mucha – dyrektor wydziału w kuratorium oświaty.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.