Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Obniżenie dodatku funkcyjnego

Pytanie Użytkownika

Czy organ prowadzący może obniżyć dodatek funkcyjny Dyrektora na podstawie zamiany uchwały z powierzenia stanowiska po konkursie (70%) i uchwały po dwóch latach (40%)? Zamiany tej nie ustalono ze związkami ani z Dyrektorem.

Odpowiedź naszego eksperta

Określona kwota dodatku powinna wynikać z zapisów regulaminu wynagradzania. W takim zakresie organ prowadzący może dokonywać zmian tego dodatku (art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN). Nauczyciel sprawujący dodatkową funkcję w szkole lub któremu powierzono stanowisko kierownicze uprawniony jest do dodatku funkcyjnego. Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku funkcyjnego określa organ prowadzący w trybie odrębnej uchwały.

Szczegółowe zapisy odnośnie okresów, kiedy Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny, powinny zawierać przepisy wydane przez organ prowadzący daną szkołę (placówkę) w trybie odrębnej uchwały. Zapisy regulaminu mogą przewidywać, że dodatek będzie przyznawany na czas określony. Po upływie tego czasu dodatek przyznawany jest ponownie – jeśli Nauczyciel nadal sprawuje określoną funkcję. W takim wypadku może zdarzyć się, że Nauczyciel otrzyma niższy lub wyższy dodatek niż dotychczas. Jednak kwota dodatku powinna wynikać z odpowiednich zapisów regulaminu.

W sytuacji, gdy dodatek został przyznany na czas nieokreślony (lub na czas sprawowania określonej funkcji) w danej kwocie, to zmiana kwoty dodatku powinna wynikać wyłącznie z zapisów regulaminu w tej kwestii. Ponadto jeśli ogólna kwota wynagrodzenia Nauczyciela we wszystkich otrzymywanych składnikach (z tytułu obniżenia tego dodatku) uległa również obniżeniu, to należy zastosować wypowiedzenie warunków pracy i płacy wobec Nauczyciela.

Dodatek funkcyjny dla Nauczycieli stanowi składnik wynagrodzenia. Zmiana jego wysokości wymaga dokonania wypowiedzenia. Można zatem obniżyć wysokość przyznanego dodatku funkcyjnego, ale tylko w drodze wypowiedzenia.

Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 8 kwietnia 1998 r. (III ZP 5/98):

wynagrodzenie mianowanego nauczyciela (…) nie podlega zmianie w trybie art. 39 ust. 1 KN, lecz wymaga uprzedzenia równego okresowi wypowiedzenia.

Jeżeli pracownik zgadza się na obniżenie wysokości dodatku funkcyjnego wystarczy, że będzie zawarte w tej sprawie porozumienie zmieniające (tzw. aneks do umowy). Porozumienie można bowiem zawrzeć w każdym momencie istnienia stosunku pracy, pod warunkiem jednak, że obie strony umowy o pracę (pracodawca oraz pracownik) wyrażą zgodę na taką zmianę wysokości dodatku. W przypadku Dyrektora szkoły pracodawcę (czyli szkołę ) reprezentuje organ prowadzący. Jeżeli jednak pracownik nie zgodzi się na obniżenie wysokości jego dodatku funkcyjnego, zmiana wysokości owego dodatku na niekorzyść pracownika wymaga formy wypowiedzenia zmieniającego.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 6, art. 39 ust. 1.

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

Bądź na bieżąco!

Nie pozwól, by coś ważnego uszło Twojej uwadze. Jeśli powyższy artykuł jest dla Ciebie interesujący, dodaj podobne artykuły do powiadomień. Możesz również otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach do tego artykułu. Więcej informacji na temat powiadomień oraz szczegółowe ustawienia znajdziesz na podstronie Centrum Powiadomień.

powiadom mnie o podobnych artykułach powiadom mnie o nowych komentarzach

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.