Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Nowa i stara podstawa programowa

Pytanie Użytkownika

Często spotykam się z określeniami stara i nowa podstawa programowa. Zgodnie z moją wiedzą jest tylko jedna podstawa programowa. Czy takie rozróżnienie nie jest błędem?

Odpowiedź naszego eksperta

Nowa i stara podstawa programowa kształcenia ogólnego

Podział na starą i nową podstawę programową to podział praktyczny, występujący w języku potocznym, używany jest zwyczajowo. Nie ma podstawy prawnej, która odwołuje się do takiego podziału podstawy programowej. 

Stara podstawa programowa

Stara podstawa programowa została określona w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Stara podstawa programowa jest wygaszana stopniowo, w roku szkolnym 2014/15 jest jeszcze realizowana w kl. IV technikum. To ostatni rok szkolny realizowania starej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole polskiej. W technikum realizowana jeszcze w obecnym roku szkolnym ze względu na czteroletni okres nauki na tym etapie kształcenia.

Skrótowo mówi się: stara podstawa programowa to ta z 2002 r. 

Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego została określona w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (w postaci załączników):

 • wychowania przedszkolnego – zał. nr 1,
 • dla szkół podstawowych – zał. nr 2,
 • dla Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym – zał. nr 3,
 • dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – zał. nr 4,
 • dla zasadniczych szkól zawodowych – zał. nr 5,
 • szkół policealnych – zał. nr 6,
 • szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – zał. nr 7.

Nowa podstawa programowa była wprowadzana stopniowo od 1 września 2009 r. poziomami klas:

 • w roku szkolnym 2009/10 całościowo została wprowadzona do przedszkoli, kl. I szkoły podstawowej i kl. I gimnazjum,
 • w roku szkolnym 2010/11: do kl. II szkoły podstawowej i kl. II gimnazjum,
 •  w roku szkolnym 2011/12: do kl. III szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum,
 • w roku szkolnym 2012/13: do kl. IV szkoły podstawowej i kl. I szkół ponagimnazjalnych,
 • w roku szkolnym 2013/14: do kl. V szkoły podstawowej i kl. II szkół ponagimnazjalnych,
 • w roku szkolnym 2014/15: do kl. VI szkoły podstawowej i kl. III szkół ponagimnazjalnych,
 • w roku szkolnym 2015/16: do kl. IV szkół ponagimnazjalnych, czyli do technikum.

Skrótowo mówiło się: nowa podstawa programowa to ta z 2008 r.

Zmiana z 2012 r.

Proszę zwrócić uwagę, że najwcześniej w całości nowa podstawa programowa została wprowadzona na I etapie kształcenia w szkole podstawowej i na III etapie kształcenia, czyli w gimnazjum – był to rok 2011/12.

Kiedy nowa podstawa programowa miała wejść do kl. I szkół ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 r., MEN przygotowało w tej podstawie programowej niewielką zmianę w zał. 4 (wątek tematyczny: „Ojczysty panteon i ojczyste spory” stał się wątkiem obowiązkowym do realizacji w przedmiocie historia i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej). Ta zmiana w podstawie programowej nie mogła być wprowadzona jako rozporządzenie zmieniające do rozporządzenia z 23 grudnia 2008 roku, ponieważ – jak tłumaczyło MEN – był to akt (ten z 2008 r.) o statusie aktu tymczasowego, a w takim akcie nie można dokonywać zmian. Jeśli te zmiany są konieczne, to należy zmienić całe rozporządzenie. Tym sposobem niewielka zmiana w nowej podstawie programowej zaskutkowała zmianą całego rozporządzenia na Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (numeracja załączników została ta sama).

Rozporządzenie to obowiązuje od 1 września 2012 r. Mocą tego rozporządzenia rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. straciło moc.

Zatem od dnia 1 września 2012 r., powołując się na nową podstawę programową, nie możemy powoływać się na rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. tylko na rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. – jest to dalej ta sama nowa podstawa programowa lekko zmieniona w zał. nr 4 dla jednego przedmiotu dla szkół ponadgimnazjalnych. Ponieważ rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r. nie ma statusu aktu tymczasowego, więc dokonywane w nim kolejne zmiany przez MEN będą wprowadzane rozporządzeniami zmieniającymi rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Zmiany z 2014 r.

Dnia 30 maja 2014 r. MEN podpisało Rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – zmiana dotyczy załącznika nr 1 dla wychowania przedszkolnego i załacznika nr 2 dla szkoły podstawowej. Dlatego obecnie powołując się na nową podstawę programową powołujemy się na rozp. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze zmianą.

Obecnie skrótowo mówi się: nowa podstawa programowa to ta z 2012 r. ze zmianą.

Jeśli wygasimy starą podstawę programową z 2002 roku w technikum w obecnym roku szkolnym to od roku szkolnego 2015/16 będziemy mieli jedną podstawę programową kształcenia ogólnego. Przydomek „nowa” stanie się niepotrzebny.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.