Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Nieobecności a uzupełnienie etatu

Pytanie Użytkownika

Nauczyciel uzupełnia etat w innej szkole. Na jakiej podstawię mogę go zwolnić na konferencję wyjazdową w dniu, w którym pracuje tylko w szkole, gdzie uzupełnia etat? Na jakiej podstawie Dyrektor tejże szkoły powinien planować zastępstwa?

Odpowiedź naszego eksperta

Pensum a zwierzchnictwo

Organ prowadzący szkołę może nałożyć na Nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej lub tej samej szkole – na tym samym stanowisku lub na innym – w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego pensum do wymiaru nie wyższego niż 1 etat. Uzupełnienie pensum jest szczególnym rozwiązaniem, stosowanym wyłącznie dla Nauczycieli zatrudnionych w szkole w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których brakuje godzin obowiązkowego wymiaru tak, aby mogli realizować pełne pensum. Nauczyciel taki jest zatrudniony w szkole, która jest jego podstawowym miejscem pracy i uzupełnia pensum (dopełnia do pełnego wymiaru) w innej szkole lub szkołach. Uzupełnienie pensum nie powoduje zawarcia nowej umowy ze szkołą, w której Nauczyciel pensum uzupełnia, a wynagrodzenie wypłaca szkoła macierzysta Nauczyciela. Uzupełnienie etatu powoduje zatem w zasadzie zmianę jedynie miejsca świadczenia pracy.

Dyrektor może wydelegować na konferencję

W mojej ocenie skoro Nauczyciel został skierowany na konferencje wyjazdową w szkole macierzystej, to wydaje się, że to jest podstawą do usprawiedliwienia jego nieobecności również w szkole, w której uzupełnia etat. Tym bardziej, że jest to konferencja, na którą kieruje Dyrektor.

 

Własna inicjatywa – urlop bezpłatny

Inaczej byłoby, gdy udział w konferencji był inicjatywą wyłącznie Nauczyciela. Wtedy powinien wystąpić o urlop bezpłatny. Nauczyciel może otrzymać także urlop bezpłatny, który udzielany jest przez dyrektora na umotywowany wniosek nauczyciela na czas określony, pod warunkiem, że korzystanie przez nauczyciela z tego urlopu nie spowoduje zakłócenia toku pracy szkoły.

Jeśli zaś chodzi o dokształcanie w formach pozaszkolnych (m.in. kursy, szkolenia), to wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w tym zakresie określić może umowa zawarta między stronami.

Nauczyciel musi się doskonalić

Do odbywania szkoleń (doskonalenia zawodowego) zobowiązany jest każdy Nauczyciel w ramach ogólnego czasu pracy. Liczba godzin realizacji tych zadań nie została jednak ustalona i wynika z bieżących potrzeb szkoły. Uczestniczenie w szkoleniach nie powinno się jednak odbywać kosztem obowiązkowego pensum Nauczyciela, bowiem pozostaje problem jego niezrealizowania.

Rozliczenie nieobecności

Okres takiej nieobecności nie może zostać rozliczony w terminie późniejszym, ponieważ w przypadku Nauczycieli, z uwagi na specyfikę pracy szkoły, brak jest uregulowań dotyczących okresu rozliczeniowego lub dobowej normy czasu pracy. Ponadto niezależnie od tego, czy Nauczyciel jest danego dnia w szkole czy też nie, szkoła musi zapewnić ciągłość procesu dydaktycznego, np. w postaci doraźnych zastępstw za nieobecnego Nauczyciela. Dlatego szkolenie nie powinno odbywać się kosztem godzin pensum, ale w pozostałym czasie pracy Nauczyciela w ramach doskonalenia zawodowego.

Niemniej jednak warto wcześniej ustalić z Dyrektorem szkoły, w której Nauczyciel uzupełnia etat, że w danym dniu będzie uczestniczył on w konferencji, co pozwoli zorganizować zastępstwo.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.