Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Nauczanie języka obcego nowożytnego innego niż zajęcia obowiązkowe

Pytanie Użytkownika

Jak formalnie wprowadzić nauczanie drugiego języka obcego, jeżeli nie jest realizowana podstawa programowa (1 godzina tygodniowo w kl. 2-6, w kl. 6 godzina z organu prowadzącego, pozostałe godziny to godziny Dyrektora szkoły)? Czy można realizować go jako przedmiot, z którego Rodzice mogą zwolnić swoje dziecko tak jak np. z religii?

Odpowiedź naszego eksperta

Wymiar godzin do dyspozycji Dyrektora szkoły przeznaczony jest na:

  • zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
    oraz na
  • zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania Uczniów z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne to zajęcia, do których zalicza się:

  • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
  • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolonego zestawu programów nauczania.

Dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania dodatkowe zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział Uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy. Organ prowadzący szkołę, na wniosek Dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo w danym roku szkolnym dla każdego oddziału na te zajęcia dodatkowe. Roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć dodatkowych wpisujemy do arkusza ocen Ucznia oraz na świadectwie szkolnym. Ocenę tą wlicza się do średniej ocen (rocznych i końcowych).

Należy zatem uznać, że 1 godzina tygodniowo przyznana dla klasy VI przez organ prowadzący może być traktowana jako zajęcia dodatkowe z języka obcego nowożytnego (po spełnieniu wszystkich ww. warunków przez Dyrektora szkoły). Roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć w kl. VI należy Uczniom wpisać w odpowiednim wierszu w arkuszu ocen Ucznia i na świadectwie szkolnym w części: „Zajęcia dodatkowe” (dolna część drugiej strony świadectwa). Z zajęć dodatkowych Rodzice nie mogą zwolnić swojego dziecka od momentu, kiedy podjęli decyzję o uczestnictwie dziecka w tych zajęciach – od tego momentu zajęcia te stają się dla dziecka obowiązkowe.

Natomiast język obcy nowożytny realizowany w pozostałych klasach szkoły podstawowej może być realizowany z godzin do dyspozycji Dyrektora, ale tych z art. 42 KN – jako zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia Uczniów. Z zajęć tych jednak nie klasyfikujemy Ucznia, nie wpisujemy oceny z tych zajęć do arkusza ocen Ucznia i na świadectwie szkolnym. Z tych zajęć Rodzice mogą zwalniać Ucznia i nie muszą wyrażać zgody na uczestnictwo swoich dzieci w tych zajęciach.

Realizacja nauki języka obcego nowożytnego („drugiego”) innego niż zajęcia obowiązkowe z języka obcego nowożytnego, z puli godzin do dyspozycji Dyrektora szkoły, które są przeznaczone na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (np. na zwiększenie realizacji godzin z jęz. polskiego, matematyki, przyrody itd.) jest nieprawidłowością.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.