Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Nagroda jubileuszowa dla Nauczyciela w czasie urlopu dla poratowania zdrowia

Pytanie Użytkownika

Jak będzie liczony jubileusz 35 lat pracy dla Nauczyciela, który w czasie przysługującego mu jubileuszu przebywa na urlopie zdrowotnym?

Odpowiedź naszego eksperta

Termin wypłacenia nagrody jubileuszowej

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania, dalej r.o.p.n.j., Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 26 lutego 1990 r.pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody. Z kolei w uchwale z dnia 21 maja 1991 r. Sąd Najwyższy sprecyzował, że pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Wobec powyższego, mimo przebywania Nauczyciela na urlopie dla poratowania zdrowia, należy mu wypłacić na nagrodę jubileuszową.

Przesunięcie terminu wypłacenia nagrody

Zgodnie z art. 73 ust. 5 Kartą Nauczyciela, Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54. Przepis nie pozbawia Nauczycieli świadczeń ze stosunku pracy, a ogranicza jedynie zakres składników wynagrodzenia, które w czasie urlopu dla poratowania zdrowia składa się wyłącznie z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat. Zatem nagroda jubileuszowa jako składnik wynagrodzenia (art. 30 ust. 1 pkt 4 KN)  może zostać mu wypłacona dopiero po zakończeniu urlopu dla poratowania zdrowia.

Podstawa obliczania wymiaru nagrody

Zgodnie z § 3 ust. 1 r.o.p.n.j. podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące Nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla Nauczyciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty (po zakończeniu urlopu). Zatem dla Nauczyciela, który nabył prawo do nagrody jubileuszowej w okresie urlopu zdrowotnego, wysokość tej nagrody wylicza się na dzień nabycia prawa do nagrody jubileuszowej lub na dzień wypłaty tej nagrody.

 

Podstawa prawna: 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.