Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Nadgodziny nauczyciela z nauczaniem indywidualnym wprowadzonym do pensum

Pytanie Czytelnika

Nauczyciel przedmiotu ma 15 godzin zajęć lekcyjnych oraz 4 godziny nauczania indywidualnego. Na wniosek dyrektora nauczanie indywidualne zostało włączone do obowiązkowego pensum (do etatu). Nauczyciel miał wypłacane w miesiącach wrzesień-marzec wynagrodzenie ponadwymiarowe w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W kwietniu nauczyciel dostał dodatkowo 5 godzin zajęć w zastępstwie za osobę nieobecną, która przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nauczyciel zatem winien mieć wypłacane nadgodziny w wymiarze 6 tygodniowo. Jak jednak postępować w tygodniach, w których dziecko mające nauczanie indywidualne jest chore. Który wariant rozliczenia zastosować:

a) 5 godzin, bo 3 godziny nauczania indywidualnego są w etacie i są nadgodziny z tytułu zastępstw,

b) 2 godziny, bo nauczania indywidualnego nie zrealizowano, 3 godziny zastępstw zużywa się na uzupełnienie etatu, a tylko nadwyżkę należy traktować jako godziny ponadwymiarowe?

Odpowiedź naszego eksperta

Nauczyciel nie powinien być pozbawiony prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe lub godziny niezrealizowane w ramach pensum z uwagi na chorobę ucznia nauczanego indywidualnie. Jednak dyrektor szkoły może przydzielić nauczycielowi w czasie kiedy powinien realizować nauczanie indywidualnie inne zadania i zajęcia (np. doraźne zastępstwa).

Uzasadnienie

Prowadzenie zajęć indywidualnych z dzieckiem zakwalifikowanym do nauczania indywidualnego to realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowych planów nauczania lub treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Oznacza to, iż są to godziny realizowane w ramach pensum nauczyciela lub godzin ponadwymiarowych. W przypadku nieobecności ucznia nauczanego indywidualnie nauczyciel w tym czasie pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły i może mieć przydzielone inne zadania i zajęcia do realizacji.

Należy ponadto podkreślić, że Karta Nauczyciela nie określa dobowej normy czasu pracy nauczyciela ani okresu rozliczeniowego. Jeśli danego dnia nauczanie indywidualne nie odbyło się z przyczyn niezawinionych przez nauczyciela, to tak naprawdę wykonuje on pracę w dany dzień lub pozostaje w gotowości do pracy. Zatem nie powinien być pozbawiony prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które przysługują mu w danym tygodniu zgodnie z ustalonym planem.

Podobnie wypowiedziało się MEN w odpowiedzi na interpelację nr 9686 Posła Piotra Stanke z dnia 26 maja 2009 r. – jeśli nauczyciel nie miał możliwości realizacji w taki dzień godzin ponadwymiarowych (np. nie był zobowiązany do wykonywania innych zadań), dla celów obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dzień ten traktuje się jako dzień, kiedy pracownik pozostaje w gotowości do pracy. Podobną zasadę należy stosować w przypadku nauczyciela dopełniającego etat godzinami nauczania indywidualnego. Jeśli nieobecność ucznia będzie się przedłużać, należy rozważyć zmniejszenie pensum nauczyciela (jeśli jest to możliwe) lub przydzielenie mu innych zajęć oraz zdjęcie godzin ponadwymiarowych w przypadku pełnozatrudnionych nauczycieli.

Jeśli zajęcia nauczania indywidualnego wchodzą do pensum nauczyciela, to – podobnie jak w przypadku godzin ponadwymiarowych – w przypadku nieobecności ucznia nauczanego indywidualnie nauczyciel w tym czasie pozostaje do dyspozycji dyrektora szkoły i może mieć przydzielone inne zadania i zajęcia do realizacji. Należy ponadto podkreślić, iż Karta Nauczyciela nie określa dobowej normy czasu pracy nauczyciela ani okresu rozliczeniowego. Jeśli danego dnia nauczanie indywidualne nie odbyło się z przyczyn niezawinionych przez nauczyciela, to tak naprawdę wykonuje on pracę w dany dzień lub pozostaje w gotowości do pracy. Zatem jeśli nauczyciel realizował zamiast godzin nauczania indywidualnego inne zajęcia za nieobecnego nauczyciela – to odpowiednio przysługuje mu wynagrodzenie wyłącznie za doraźne zastępstwa zrealizowane ponad pensum. Jeśli jednak w czasie, kiedy powinien realizować godziny nauczania indywidualnego, wykonywał inne zadnia i zajęcia na terenie szkoły, to odpowiednio przysługuje mu wynagrodzenie za wszystkie godziny doraźnych zastępstw i godziny ponadwymiarowe.

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.