Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez dyrektora szkoły, wicedyrektora i kierownika świetlicy w kolejnym roku

Pytanie Czytelnika

Czy nauczyciel pełniący funkcję dyrektora/wicedyrektora/kierownika świetlicy, który nie wykorzystał w danym roku kalendarzowym przysługujących mu 35 dni urlopu wypoczynkowego, ma prawo do ich wykorzystania po 1 stycznia 2019? Czy niewykorzystane dni przepadają? Czy dniu urlopu wypoczynkowego muszą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w okresie ferii zimowych lub letnich? Czy dyrektor może odmówić, bez podania przyczyny, udzielenia urlopu w innym terminie (np. 5 dni urlopu w grudniu)?

Odpowiedź naszego eksperta

Dyrektorowi, wicedyrektorowi i kierownikowi świetlicy przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca (dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – organ prowadzący), biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Plan urlopów należy podać do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Jest ono także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Zatem dyrektor szkoły może odmówić udzielanie urlopu w terminie, który nie jest zgodny z wcześniej ustalonym planem urlopów, jeśli uzna, że przyczyny podane przez pracownika nie są dostatecznie ważne, a nieobecność pracownika w tym czasie spowoduje zakłócenia funkcjonowania szkoły.

Jeżeli nauczyciel szkoły (również dyrektor, wicedyrektor i kierownik świetlicy) nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu dla poratowania zdrowia –

urlop wypoczynkowy ulega przesunięciu na termin późniejszy.

Urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy, 4) urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu dla poratowania zdrowia –

udziela się w terminie późniejszym.

Niewykorzystane dni urlopu nie przepadają, ponieważ urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym w planie urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Dni urlopu wypoczynkowego nie muszą być wykorzystywane tylko w czasie ferii letnich i zimowych – decydują o tym potrzeby pracownika i decyzja pracodawcy, który ma obowiązek zabezpieczyć optymalne warunki do funkcjonowania szkoły. Jeśli wskazane jest wykorzystanie  urlopów wypoczynkowych w czasie ferii szkolnych, to wynika ten fakt z organizacji pracy szkoły i potrzeb uczniów. Takie rozwiązanie dotyczące wykorzystania urlopów wypoczynkowych powoduje najmniejsze obciążenie zajęć uczniów z innym nauczycielem z powodu nieobecności nauczyciela, który przebywa na urlopie wypoczynkowym.

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.