Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Motywowanie Ucznia za pomocą oceniania

Pytanie Użytkownika

Czy można wstawić ocenę 1 za brak zadania domowego? Czy na lekcji wychowania fizycznego za np. kilkakrotny brak stroju można wstawić ocenę 1? Czy można wstawiać same „np” lub „-” i wtedy np. 3 minusy to 1 za brak stroju?

Odpowiedź naszego eksperta

Przedmiotowe systemy oceniania

Pytania dotyczą oceniania Uczniów, które powinno być uregulowane w przedmiotowych systemach oceniania (PZO) przez zespół Nauczycieli, którzy uczą danego przedmiotu (w omawianym przykładzie – wychowania fizycznego). Jeśli Nauczyciele uznają w/w zasady za przyjęte, to ważne jest, aby wszyscy Nauczyciele, których PZO dotyczy, bezwzględnie je stosowali. Jeśli Nauczyciele przyjmą w/w założenia, to takie będą obowiązywały w szkole.

Regulacje MEN a bieżące ocenianie

Żaden akt prawny na szczeblu MEN nie odnosi się do symboli, znaków, krotności ich używania, zakazu używania danej oceny za np. brak zadania. Natomiast zgodnie z prawem ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły.

Ustalenie tych regulacji jest obowiązkiem Nauczycieli w Radzie Pedagogicznej, które dotyczą zasad wewnątrzszkolnego oceniania (ZWO) i Nauczycieli w zespołach przedmiotowych w zakresie zasad przedmiotowego oceniania (PZO). Pozostaje natomiast kwestia stworzenia takich zasad oceniania dla Uczniów, które będą ich motywowały, pobudzały aktywność, zachęcały do działania.

Ocenianie motywujące

Zajęcia z wychowania fizycznego świetnie nadają się do stworzenia takich motywujących zasad. Np. zamiast „-” za brak stroju, można nagradzać Ucznia „+” za fakt, że ten strój ma. Podobnie z brakiem zadania – można nagradzać Ucznia „+” za sam fakt, że ma zadanie domowe, a np. 3 lub 5 „+” będzie owocowało otrzymaniem oceny bardzo dobrej.

Doskonałym środowiskiem dla takiego sposobu myślenia o ocenianiu wydaje się być punktowy system oceniania. Jeśli w szkole mamy problem z nieprzynoszeniem przez Uczniów stroju do ćwiczeń i faktycznie duży procent Uczniów nie ćwiczy na zajęciach wychowania fizycznego, to należy w systemie przyznać dużą liczbę punktów za przynoszenie tego stroju na lekcje i tym samym nagradzać gotowość Ucznia do lekcji.

Dużą liczbę punktów należy też przyznać za aktywny udział Uczniów w zajęciach lekcyjnych, przy założeniu (przeliczeniu), ile punktów musi Uczeń zdobyć („uzbierać”) na daną ocenę w półroczu. Z wyników ewaluacji takiego systemu, którą przeprowadziło wiele szkół różnych typów, wynika, że system punktowy motywuje Uczniów, zwiększa ich frekwencję i zaangażowanie na lekcjach, pobudza do udziału w akcjach prozdrowotnych na terenie szkoły, pobudza aktywność fizyczną Uczniów o niższej sprawności fizycznej. Wyzwala też dużo pozytywnej energii wśród Nauczycieli.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.