Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Minimalny próg przyjęć do liceum

Pytanie Użytkownika

Czy można w systemie naboru elektronicznego do liceum określić minimalny próg przyjęć do szkoły?

Odpowiedź naszego eksperta

Niestety nie jest dla mnie jasne, o jakim progu jest mowa w pytaniu – czy chodzi o próg punktowy czy liczbę wolnych miejsc.

Zasady rekrutacji – przed i po zmianach

Do stycznia 2016 r. obowiązują przepisy przejściowe, które dla szkół ponadgimnazjalnych są określone w art. 10 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty.

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez Dyrektora szkoły uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) osiągnięcia Ucznia:
a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
b) szczególne osiągnięcia Ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt 2;
4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
5) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w przypadku naboru do oddziałów dwujęzycznych w liceach.

Warto zaznaczyć, że w art. 20f ust. 2 Ustawy o systemie oświaty wskazane jest, aby w przypadku większej liczby kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej niż liczba wolnych miejsc w szkole przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę poniższe kryteria:

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa art. 20c ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Jednak należy pamiętać, że jak podano wcześniej, przy naborze do liceum na rok szkolny 2014/2015 należy stosować przepisy przejściowe określone w art. 10 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nie stosujemy tutaj wprost przepisu art. 20f Ustawy o systemie oświaty – odpowiednio tylko ust. 1 i 3.

Dodatkowy sprawdzian

W postępowaniu rekrutacyjnym na nadchodzący rok szkolny minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek Dyrektora szkoły, zaopiniowany przez kuratora oświaty, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Sprawdzian odbywa się na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. Aby wniosek o jego przeprowadzenie został przyjęty, koniecznym jest, aby program nauczania realizowany w szkole wymagał od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, w szczególności plastycznych lub muzycznych. Dyrektor nie później niż do końca lutego 2014 r. podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (jeżeli jest przeprowadzany). Termin ten nie dotyczy szkół nowo tworzonych.

Przeliczenie egzaminu

Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia Ucznia. W postępowaniu rekrutacyjnym kurator oświaty ustala we współpracy z Dyrektorami publicznych szkół ponadgimnazjalnych sposób przeliczania tych ocen na punkty, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty.

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej na kolejne lata szkolne od teraz do roku szkolnego 2017/2018 wyniki egzaminu gimnazjalnego nie obejmują wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.

Reasumując, jeżeli w pytaniu chodzi o liczbę wolnych miejsc, to wydaje się, że trzeba określić taką liczbę. Natomiast mam wątpliwości odnośnie wskazywania minimalnej liczby uzyskanych punktów. Przepisy Ustawy o systemie oświaty mówią tylko o wolnych miejscach (wszystkich).

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.