Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Minimalna liczba punktów potrzebna do przyjęcia Ucznia do szkoły

Pytanie Użytkownika

Czy w związku z ostatnimi zmianami w Ustawie o systemie oświaty szkoła może określić minimalną liczbę punktów potrzebną do przyjęcia Ucznia do szkoły?

Odpowiedź naszego eksperta

Niestety w pytaniu nie ma informacji na temat typu szkoły. W związku z tym, że nowelizacja weszła w życie w trakcie roku, rekrutacja do szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 będzie przeprowadzona na podstawie przepisów przejściowych, które zachowują co do zasady dotychczasowe rozwiązania.

Dyrektor szkoły podstawowej określi zasady przyjęcia do końca lutego

Przy naborze na rok szkolny 2014/2015 kandydaci na Uczniów szkół podstawowych zamieszkujący poza ich obwodami będą mogli zostać przyjęci, jeśli szkoły będą dysponowały wolnymi miejscami, na zasadach określonych w statutach, które podawane są do wiadomości przez Dyrektora szkoły do końca lutego 2014 r.

Statut określa także:

  • terminy postępowania rekrutacyjnego,
  • wymagane dokumenty,
  • terminy składania dokumentów oraz
  • sposób przeliczania punktów.

Wniosek Rodzice będą musieli skierować do Dyrektora, odpowiedzialnego za przeprowadzenie rekrutacji.

Na podobnych zasadach będą przyjmowani kandydaci do gimnazjum

Na analogicznych zasadach będą przyjmowani w roku szkolnym 2014/2015 kandydaci do gimnazjum – z tym, że terminy składania wniosków i wymaganą dokumentację określi każdy kurator oświaty. Statuty gimnazjów określą dodatkowo wymagane dokumenty oraz zasady przeliczania punktów.

Kuratorzy oświaty określą terminy rekrutacji i wymogi formalne w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych

Przy naborze na rok szkolny 2014/2015 to kuratorzy oświaty określą terminy rekrutacji i wymogi co do dokumentacji, także w odniesieniu do szkół ponadgimnazjalnych.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez Dyrektora szkoły, które uwzględniają:

  • oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • osiągnięcia Ucznia: ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia Ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum;
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia Ucznia;
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawartą w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
  • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

Kryteria ustalą Dyrektorzy i podadzą je do wiadomości do końca lutego 2014 r.

Sposób punktowania ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięć kandydata określą poszczególni kuratorzy oświaty we współpracy z Dyrektorami. W razie potrzeby przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji, pod uwagę będą brane są kryteria uwzględniające potrzeby osób objętych szczególną opieką państwa (wielodzietność, niepełnosprawność kandydata lub jego rodziny, samotne wychowywanie kandydata, objęcie go pieczą zastępczą).

Za przeprowadzenie rekrutacji również w tych szkołach będą odpowiedzialni Dyrektorzy. Rekrutacje takie będą wszczynane na wniosek złożony Rodziców albo osobiście przez pełnoletnich Uczniów.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.