Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kwalifikacje Nauczyciela do prowadzenia zajęć artystycznych

Pytanie Użytkownika

Nauczycielka, która uczy w gimnazjum historii i WOS-u i ma ukończone studia podyplomowe Nowe Liceum – Wiedza o kulturze, napisała program Arcydzieła i ich twórcy. Nauczycielka przedstawiła opinię innego Nauczyciela tego przedmiotu, że program jest zgodny z podstawą programową przedmiotu zajęcia artystyczne dla gimnazjum. Czy – po zaopiniowaniu programu przez Radę Pedagogiczną oraz wpisaniu do zestawu szkolnych programów – można Nauczycielce przydzielić realizację przedmiotu zajęcia artystyczne? Czy Nauczycielka ma wymagane kwalifikacje, tzn. czy jej studia podyplomowe są zgodne z nauczanym przedmiotem (zajęciami artystycznymi)?

Odpowiedź naszego eksperta

Warunki i sposób realizacji zajęć artystycznych i wiedzy o kulturze

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedmiotu zajęcia artystyczne na III i IV etapie kształcenia wyznacza cele kształcenia oraz wymagania ogólne, co do programów:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji – percepcja sztuki.
II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę.
III. Analiza i interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.

Z kolei podstawa programowa kształcenia ogólnego dla  przedmiotu wiedza o kulturze na IV etapie kształcenia wyznacza cele kształcenia i wymagania ogólne:

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
Uczeń odbiera teksty kultury i wykorzystuje informacje w nich zawarte z uwzględnieniem specyfiki medium, w którym są przekazywane.

II. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń tworzy wypowiedzi, celowo posługuje się różnymi mediami (słowo mówione i pisane, obraz malarski, fotograficzny, filmowy, dźwięk, widowisko, środki multimedialne); aktywnie współtworzy kulturę lokalną (szkoły, dzielnicy, miejscowości).

III. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Uczeń posługuje się pojęciem kultury rozumianej jako całokształt ludzkiej działalności; analizuje i interpretuje teksty kultury – potoczne praktyki kultury, a także dzieła sztuki.

Dodatkowo podstawa programowa kształcenia ogólnego w zalecanych warunkach i sposobie realizacji wiedzy o kulturze wskazuje, że przedmiot ten stanowi zwieńczenie cyklu kształcenia artystycznego. Stąd założenie, że Nauczyciel może się odwołać do wiedzy dotyczącej sztuk plastycznych oraz muzyki zdobytej przez Ucznia na wcześniejszych etapach edukacyjnych i położyć nacisk na dzieła dwudziestowieczne. Wprowadza także nowy język opisu dzieła sztuki jako wytworu kultury rozumianej w sposób całościowy, interpretowanego w ujęciu komunikacyjnym i z perspektywy „użytkownika” kultury.

Zatem podstawa programowa kształcenia ogólnego pokazuje wyraźnie zbieżność wyznaczonych celów kształcenia dla zajęć artystycznych oraz wiedzy o kulturze, dając szersze, finalne możliwości w zakresie kształcenia artystycznego dla wiedzy o kulturze także dla Nauczyciela, który legitymuje się wykształceniem w tym kierunku.

Wymagania wobec Nauczyciela

W oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli… kwalifikacje do zajmowania stanowiska Nauczyciela w gimnazjum posiada osoba, która między innymi ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż nauczany przedmiot (w omawianym przypadku: historia i WOS) i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć (w omawianym przypadku: wiedza o kulturze) oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Podsumowując wymagania zawarte w aktach prawnych, Nauczyciel w omawianym przypadku posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć artystycznych w gimnazjum. Należy jednak pamiętać, że fakt opracowania przez tego Nauczyciela programu nie wyczerpuje szerszej, przedstawianej Uczniom oferty zajęć artystycznych, jest zapewne tylko jej elementem.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.