Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Klasyfikowanie Ucznia a nieobecności na zajęciach

Pytanie Użytkownika

Czy Nauczyciel może klasyfikować Ucznia z przedmiotu, na którym frekwencja Ucznia wyniosła mniej niż 50%?

Odpowiedź naszego eksperta

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności Ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

Uwagę zwraca fakt, że nieobecność Ucznia na zajęciach w ilości przekraczającej 50% nie wymusza na Nauczycielu nieklasyfikowania Ucznia z zajęć edukacyjnych. Uczeń może mieć np. 70 % nieobecności na danych zajęciach i może być przez Nauczyciela klasyfikowany. To Nauczyciel, który tworzy relacje z Uczniem oraz sytuacje dydaktyczne, które towarzyszyły tym relacjom i zna potencjał Ucznia, jest odpowiedzialny za jego klasyfikowanie.

Zwracam również uwagę na fakt, że liczba nieobecności Ucznia na zajęciach edukacyjnych odnosi się do czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, nie zaś do rzeczywistej liczby lekcji, które odbyły się z Uczniem na danych zajęciach edukacyjnych.

 

Podstaw prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.