Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kara porządkowa upomnienia (wzór)

Pytanie Użytkownika

Poszukuję wzoru kary upomnienia dla Nauczyciela. Czy można dać ja Nauczycielowi nie Karty Nauczyciela, a z kodeksu pracy?

Odpowiedź naszego eksperta

Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art.108 kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym kary porządkowe zgodnie z art. 108-113 kodeksu pracy. Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Zatem aby mógł ukarać pracownika, muszą być spełnione łącznie dwa warunki: zatrudniony narusza swoje obowiązki w zakresie porządku pracy i jest przy tym winny.

Karami porządkowymi są:

  • kara upomnienia,
  • kara nagany,
  • kara pieniężna.

Kara upomnienia może być wymierzona za nieprzestrzeganie przez pracownika:

  • organizacji i porządku pracy,
  • przepisów BHP i przeciwpożarowych,
  • uregulowań dotyczących potwierdzania obecności i usprawiedliwiania nieobecności.

Ustalona organizacja i porządek pracy to przepisy statutu, zarządzenia Dyrektora, obowiązujące regulaminy, procedury, itd.

Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Wysłuchanie powinno nastąpić przed nałożeniem kary. Może ono przybrać formę ustną, lecz pracownik ma prawo ograniczyć się do złożenia pisemnych wyjaśnień.

Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika. Zawiadomienie o ukaraniu powinno zostać podpisane przez Nauczyciela, który poświadcza je datą otrzymania.

Zdarza się, że Dyrektorzy mają problem z wręczeniem Nauczycielowi pisma wymierzającego karę porządkową, gdyż pracownik w takiej sytuacji potrafi odmówić podpisania przyjęcia pisma. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2000 r.,  I PKN 716/99 odmowa przyjęcia pisma, o którym pracownik wie, że zawiera informację o ukaraniu, jest równoznaczna z zawiadomieniem o zastosowaniu kary porządkowej.

Jednak w związku z tym, że ostatecznie Nauczyciel może wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary, bardzo ważne jest, aby zastosowanie kary nie nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa. Zatem wskazane jest, aby przy wręczaniu pisma zawiadamiającego pracownika o zastosowanej karze porządkowej obecna była inna osoba.

Gdy pracownik odmówi podpisania przyjęcia pisma, wystarczy, że Dyrektor na piśmie umieści adnotację o odmowie, wpisze datę oraz podpisze się. Obecny przy tym inny pracownik powinien natomiast napisać notatkę służbową, z której będzie jednoznacznie wynikało, że w danym dniu nastąpiła odmowa przyjęcia pisma zawiadamiającego danego nauczyciela o zastosowanej wobec niego karze porządkowej. W ten sposób Dyrektor uniknie zarzutu, że pracownik nie został powiadomiony na piśmie o zastosowanej karze lub że naruszono termin jej wymierzenia.

 

Załącznik:

Wzór decyzji w sprawie wymierzenia kary porządkowej

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502). (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502), art. 108-113.

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.