Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Informowanie rodziców o częstotliwości oceniania i rodzaju aktywności podlegających ocenie

Pytanie Czytelnika

Czy istnieje konieczność poinformować rodziców o częstotliwości oceniania i rodzaju aktywności podlegających ocenie?

Odpowiedź naszego eksperta

Obowiązkiem nauczycieli jest na początku każdego roku szkolnego informować uczniów oraz ich rodziców o:

  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Obowiązkiem wychowawcy oddziału jest na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

  • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Częstotliwość oceniania i rodzaj aktywności ucznia podlegających ocenie nie został wprost wskazany w prawie oświatowym jako informacja do przekazywanej rodzicom na początku roku szkolnego. Jeśli szkoła uzna za zasadne te informacje przekazać rodzicom, to należy to zrobić. Mogą się one znajdować na liście sposobów sprawdzania osiągnięć uczniów, które są ważnym elementem wewnątrzszkolnego oceniania.

Podstawa prawna: art. 44b ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457).

Autor:  Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.