Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Frekwencja a klasyfikacja śródroczna

Pytanie Użytkownika

Uczennica klasy III gimnazjum od września nie uczęszcza do szkoły – ma zwolnienie lekarskie. W chwili obecnej matka oczekuje na orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiające Uczennicy nauczanie indywidualne w szkole. Czy Uczennica może być klasyfikowana, jeżeli ma godziny usprawiedliwione przez lekarza. Nawet gdy otrzyma nauczanie indywidualne, nadal nie osiągnie minimum frekwencji, tj. powyżej 50%?

Odpowiedź naszego eksperta

Omawiany przypadek wskazuje na poważne kłopoty ze zdrowiem Uczennicy. W takiej sytuacji szkoła ma obowiązek podjąć wszystkie możliwe działania, które są zgodne z prawem, a które umożliwią Uczennicy ukończenie gimnazjum. Nie ma żadnych przeszkód, aby Uczennica była klasyfikowana z poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej.

Zgodnie z zapisami w ustawie o systemie oświaty:

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

Nie można dzisiaj zakładać, że nie będzie podstaw do klasyfikowania Uczennicy w klasyfikacji śródrocznej. Sam fakt, że Uczennica będzie miała więcej niż 50% nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w klasyfikacji półrocznej nie jest podstawą do jej nieklasyfikowania.

Być może Nauczyciele w pozostałym czasie spotkań z Uczennicą uznają, że są podstawy do jej klasyfikowania z poszczególnych zajęć edukacyjnych. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania gimnazjum, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Zajęcia te są prowadzone przez Nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem, w miejscu pobytu ucznia.

Uczennica może nie być klasyfikowana, a nie musi być nieklasyfikowana. Gdyby okazało się, że Uczennica będzie dalej chorowała, będzie miała nieobecności usprawiedliwione przez lekarza i Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych podejmą decyzję o nieklasyfikowaniu Uczennicy w klasyfikacji śródrocznej, to i tak szkoła ma obowiązek umożliwić Uczennicy uzupełnienie braków, tak aby w klasyfikacji rocznej i końcowej uczennica otrzymała oceny pozytywne.

Gdyby Uczennica miała kłopoty z przystąpieniem do egzaminu gimnazjalnego, to zgodnie z prawem (w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności Ucznia, za zgodą Dyrektora OKE) egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła. Wniosek w tej sprawie do Dyrektora OKE składa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Rodzicami Ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w terminie późniejszym.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.