Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ewidencje i rejestry w szkole podstawowej

Pytanie Użytkownika

Jakie rejestry i ewidencje powinna bezwzględnie prowadzić publiczna szkoła podstawowa?

Odpowiedź naszego eksperta

Przedstawienie kompletu ewidencji, które obejmują wszystkie obszary pracy szkoły podstawowej, wymagałoby powołania zespołu specjalistów do spraw np. prowadzenia obiektu, ochrony ppoż., finansów szkoły, spraw kadrowych i pracowniczych itd.

Poniżej wymienione są ewidencje, które ma w obowiązku prowadzić szkoła podstawowa w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania oraz druków ścisłego zarachowania.

1. Ewidencja dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły – prowadzona w księdze ewidencji.

2. Ewidencja dzieci, które rozpoczynają naukę w danej szkole – prowadzona w księdze Uczniów.

3. Ewidencja dzieci, które biorą udział w obowiązkowych i dodatkowych  zajęciach edukacyjnych oraz w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych – prowadzona w dziennikach:

 • zajęć przedszkola (jeśli szkoła prowadzi oddziały przedszkolne),
 • lekcyjnych,
 • zajęć w świetlicy,
 • innych zajęć,
 • indywidualnych zajęć i indywidualnego nauczania,
 • Pedagoga, Psychologa, Logopedy, Terapeuty pedagogicznego.

4. Ewidencja Uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w danym roku szkolnym – prowadzona w księdze arkuszy ocen.

5. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i legitymacji szkolnych.
Ewidencja ta zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko Ucznia,
 • numer PESEL Ucznia,
 • numer wydanego dokumentu,
 • datę odbioru dokumentu,
 • podpis Ucznia albo Absolwenta.

6. Jeżeli szkoła prowadzi oddziały przedszkolne, ma obowiązek prowadzić imienną ewidencję wydanych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych.
Ewidencja ta zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko dziecka,
 • numer wydanej legitymacji,
 • datę odbioru legitymacji,
 • podpis Rodzica odbierającego legitymację.

Opcjonalnie rejestry jako wykazy/zestawienia dokumentów szkoła może zawsze wprowadzić celem porządkowania i usprawniania w docieraniu do danego dokumentu. Takimi rejestrami mogą być np. zestawienia:

 • podjętych uchwał Rady Pedagogicznej,
 • wydanych zaświadczeń o przebiegu nauczania Ucznia,
 • zwolnień Uczniów z zajęć wychowania fizycznego,
 • zmiany oświadczeń Rodziców Ucznia o wyborze nauki religii lub etyki,
 • rezygnacji Rodziców Ucznia z nauki wdż.,
 • wydanych zaświadczeń lub aktów nadania stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego,
 • wydanych kart ocen pracy Nauczyciela.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.