Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ekwiwalent za okres przebywania na urlopie zdrowotnym w czasie ferii

Pytanie Użytkownika

Czy Nauczycielowi, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., przysługuje za wakacje ekwiwalent za urlop, jeżeli od 1 września 2013 r. wrócił do pracy?

Odpowiedź naszego eksperta

Nauczycielowi nie przysługuje urlop wypoczynkowy, ponieważ w okresie zimowych i letnich ferii korzystał z urlopu zdrowotnego, skutkiem czego nie należy mu się także ekwiwalent pieniężny. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela (dalej: KN) Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Jakie okoliczności uprawniają do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze nie większym niż 8 tygodni w roku nabywa Nauczyciel, który nie wykorzystał urlopu z przyczyn wymienionych w art. 66 ust. 1 KN:

  • niezdolność do pracy wywołana chorobą;
  • niezdolność do pracy wywołana odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną;
  • urlop macierzyński;
  • dodatkowy urlopu macierzyński;
  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
  • dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
  • urlop ojcowski;
  • urlop rodzicielski;
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.

Urlop dla poratowania zdrowia nie uprawnia do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego

Oznacza to, że nie każda usprawiedliwiona nieobecność w pracy w okresie ferii uprawnia Nauczyciela do uzupełniającego urlopu. Urlop dla poratowania zdrowia nie jest żadną z okoliczności wymienionych w art. 66 ust. 1 KN. Wobec tego jeśli Nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia podczas ferii letnich, po powrocie z tego urlopu nie przysługuje mu za okres jego trwania uzupełniający urlop wypoczynkowy w trakcie roku szkolnego – podczas urlopu zdrowotnego miał już możliwość odpoczynku.

W wyroku z 10 lutego 1988 r. (sygn.: III PZP 4/88) Sąd Najwyższy stwierdził, że cele urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego są w rzeczywistości zbieżne: regeneracja sił pracownika. Nie można z dwóch urlopów korzystać w tym samym okresie, gdyż prawo do urlopu wypoczynkowego zostało skonsumowane przez wykorzystanie urlopu zdrowotnego.

Rozwiązanie pracy lub wygaśniecie stosunku pracy uprawnia do ekwiwalentu

Tylko w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy Nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni, jak zapisano w art. 66 ust. 2 KN. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.).

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.