Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Egzaminy klasyfikacyjne dla Ucznia realizującego obowiązek nauki poza szkołą

Pytanie Użytkownika

W jaki sposób przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny dla Ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poprzez nauczanie domowe? Czy są jakieś ograniczenia czasowe, które powinny być zachowane w przypadku egzaminów z poszczególnych przedmiotów?

Odpowiedź naszego eksperta

Realizacja obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą

Wskazane „nauczanie domowe” odnosi się zapewne do realizacji przez Ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecko realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. Obejmują one zakres podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodniony na dany rok szkolny z Dyrektorem szkoły. Egzaminy przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowaniu i promowania uczniów.

Zakres egzaminów

Egzamin klasyfikacyjny Ucznia, który uczy się poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych:

  • zajęć edukacyjnych z techniki,
  • zajęć technicznych,
  • plastyki,
  • muzyki,
  • zajęć artystycznych,
  • wychowania fizycznego
  • zajęć dodatkowych.

Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

Częstotliwość i terminy egzaminów

Egzaminy klasyfikacyjne muszą być roczne i końcowe. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z Uczniem i jego Rodzicami/Opiekunami. Przewodniczący komisji, która przeprowadzi egzaminy klasyfikacyjne, uzgadnia również z Uczniem i jego Rodzicami/Opiekunami liczbę zajęć edukacyjnych,  z których Uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

Podstawa prawna: 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.