Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Egzamin klasyfikacyjny z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu

Pytanie Użytkownika

W jaki sposób Uczeń ma zdawać egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych (praktycznej nauki zawodu) w przypadku: nieobecności usprawiedliwionej i nieobecności nieusprawiedliwionej?

Odpowiedź naszego eksperta

„Dla Ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe niesklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.”

Z zapisu tego wynika, że jeśli Uczeń ma nieobecności usprawiedliwione na zajęciach praktycznej nauki zawodu i jest z tego powodu nieklasyfikowany, to nie zdaje egzaminu klasyfikacyjnego z tych zajęć. Uczeń ten uczestniczy w dodatkowo dla niego zorganizowanych zajęciach, które umożliwiają mu uzupełnienie programu i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznej nauki zawodu.

Natomiast uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

Egzamin taki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

  • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji,
  • Nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do którego między innymi dołącza się zwięzłą informację o wykonaniu przez Ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.