Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dokumentacja przebiegu nauczania

Pytanie Użytkownika

Jakie dokumenty związane z przebiegiem nauczania powinny być zgromadzone i uzupełnione z końcem roku szkolnego?

Odpowiedź naszego eksperta

Dyrektor sprzwdza poprawność dokumentacji

Za dokumentację nauczania odpowiada Dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły ma obowiązek dokonywania kontroli dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania. Wszystkie związane z tym dokumenty w szkole powinny być zgromadzone przed rozpoczęciem wakacji.

Nauczyciele uzupełniają zatem dokumentację przebiegu nauczania i przekazują ją Dyrektorowi szkoły zanim rozpoczną się wakacje. Dyrektor upewnia się, że poprawnie i kompletnie wypełniono takie dokumenty, jak:

 • dzienniki zajęć lekcyjnych (zajęć wychowawczych),
 • arkusze ocen z załączonymi protokołami egzaminów klasyfikacyjnych/sprawdzianów wiadomości i umiejętności przeprowadzonych w wyniku wniesionego zastrzeżenia,
 • dzienniki zajęć dodatkowych,
 • dzienniki zajęć Psychologa, Pedagoga, Logopedy i innych specjalistów szkoły,
 • dokumentację czynności związanych z udzielaniem Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • zbiór protokołów Rady Pedagogicznej (prowadzony na bieżąco),
 • zaktualizowaną księgę Uczniów, w której odnotowano „ruch Uczniów” (datę ukończenia szkoły lub datę i przyczynę opuszczenia szkoły),
 • uchwały Rady Pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania Uczniów oraz ukończenia szkoły,
 • protokoły egzaminów klasyfikacyjnych/poprawkowych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności przeprowadzonych w wyniku wniesionego zastrzeżenia.

Wpisy w dzienniku lekcyjnym są podstawą wypełnienia arkuszy ocen, a arkusze – świadectw. Dokumenty te muszą być zgodne. Dane osobowe Uczniów i Rodziców wpisane w Księdze uczniów muszą być zgodne z danymi w dzienniku i arkuszu.

Poprawianie pomyłek

Jeżeli Dyrektor szkoły zauważy jakiekolwiek błędy w dokumentacji (np. błędne dane osobowe Ucznia), ma obowiązek naniesienia poprawek.

Dokumenty w szkole nie mogą być poprawiane z użyciem korektora. Należy:

 • kolorem czerwonym skreślić nieprawidłowy zapis,
 • czytelnie wpisać właściwe dane (nad skreślonym zapisem),
 • złożyć czytelny podpis.

Dyrektor szkoły ma także obowiązek właściwego zabezpieczenia i zarchiwizowania dokumentacji. Zasady mówiące, jak mają być przechowywane dokumenty w szkole, są określone w instrukcji kancelaryjnej.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2002 nr 23 poz. 225 ze zm.), § 3-16, § 22.

Autor:  Wiesława Molik-Bąk – mgr filologii polskiej UJ, Nauczycielka języka polskiego w szkołach różnych typów, wieloletni Dyrektor szkoły, doświadczony ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego Nauczycieli, autorka licznych innowacji programowych. Za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.