Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dofinansowania kursów dokształcających dla Nauczycieli przez szkołę

Pytanie Użytkownika

Jak powinien wyglądać wzór wniosku dotyczący dofinansowania kursów dokształcających dla Nauczycieli przez szkołę?

Odpowiedź naszego eksperta

Przepisy prawa oświatowego nie określają wzoru wniosku o przyznanie dofinansowania form dokształcenia zawodowego Nauczyciela.

Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków [dalej r.w.d.z.n.] reguluje kwestie dofinansowania do doskonalenia zawodowego – w tym specjalności i formy kształcenia, jak i kwestię maksymalnej kwoty dofinansowania.

W myśl r.w.d.z.n. Dyrektorzy szkół i placówek obowiązani są opracować wieloletni plan doskonalenia zawodowego Nauczycieli w ich szkole, natomiast organ prowadzący szkołę powinien na każdy rok budżetowy opracować plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego. Opracowując plan, organ prowadzący szkołę zobligowany jest wziąć pod uwagę wnioski Dyrektorów szkół i placówek, zgłaszane do dnia 30 listopada danego roku. Organ prowadzący jest również zobligowany do ustalenia – w porozumieniu z Dyrektorami szkół i placówek – maksymalnej kwoty przyznawanej Nauczycielom w danym roku dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i kolegia, a także specjalności i formy kształcenia.

Zgodnie z § 2 ust. 2 r.w.d.z.n. ze środków na dofinansowanie zawodowe Nauczycieli dofinansowuje się w częściach lub w całości:

  • opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia Nauczycieli,
  • opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla Nauczycieli skierowanych przez Dyrektora szkoły lub placówki,
  • koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia Nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez Dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Organ prowadzący winien również określić zasady/ formy finansowego rozliczania się przez Nauczyciela z kosztów poniesionych w celu dokształcania się. Generalnie to Nauczyciel powinien przedłożyć oryginały dokumentów stanowiących dowody na podstawie, których dokona się rozliczenia. Będą to faktury wystawione przez uczelnię, faktury za usługi zakwaterowania, wyżywienia, delegacje potwierdzające poniesione koszty przejazdu, celem stwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Wniosek o refundację kosztów szkoleń, kursów i warsztatów – wzór

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych – wzór

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Spotu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), § 2 ust. 2.

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.