Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dodatkowe roczne wynagrodzenie dla dyrektora

Czy dyrektor szkoły, który zrezygnował z funkcji dyrektora z dniem 28 lutego i skorzystał z urlopu bezpłatnego na podstawie  art. 17 ust. 2 Karty Nauczyciela, przechodząc do pracy w kuratorium, powinien za te dwa miesiące otrzymać trzynastkę?  

Przedstawione w pytaniu zagadnienie budzi istotne wątpliwości z uwagi na nieprecyzyjną regulację ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Przy ustaleniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego na podstawie tej ustawy nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego w okresie nieobecności w pracy, np. z powodu choroby.

Ustawodawca przewidział jednak w art. 2 ust. 3 przytoczonej na wstępie ustawy przypadki, w których przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane. Z redakcji tego przepisu wynika, że wyliczenie tych przypadków ma charakter wyczerpujący, a skoro nie uwzględniono w nim urlopu bezpłatnego, to nie może on być przesłanką uprawniającą do wypłacenia trzynastki. Ponadto wg uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2011 r. (Sygn. akt III PZP 3/11) urlopy wskazane w art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy, będące okresami pozostawania w stosunku pracy, są traktowane jako przerwy w przepracowaniu okresu wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. To przepracowanie w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy oznacza efektywne przepracowanie, a nie tylko pozostawanie w stosunku pracy. Zatem również z tego powodu efektywne przepracowanie przez dyrektora dwóch miesięcy w roku nie uprawniałoby go do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pomimo ciągłego pozostawania w stosunku pracy w szkole.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).

Autor: Janusz Brzozowski – trener posiadający zaplecze naukowe i wiedzę praktyczną, doświadczony menadżer, wieloletni wicedyrektor, następnie dyrektor szkoły. Magister matematyki, studia ukończył na Uniwersytecie Łódzkim, ze specjalnością metody numeryczne i programowanie. Egzaminator maturalny OKE. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Inspektor ochrony danych w placówkach oświatowych. Umiejętności trenerskie nabył pod nadzorem merytorycznym i dydaktycznym Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Swoją działalność szkoleniową koncentruje m. in. w obszarach ochrony danych osobowych, prawa oświatowego, odpowiedzialności prawnej nauczyciela, programowania i stosowania nowoczesnych technologii w edukacji oraz dokonywania diagnozy edukacyjnej i jej wykorzystania w planowaniu procesu dydaktycznego. Specjalista ds. organizacji szkoleń w projektach EFS.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.