Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dodatek za trudne warunki pracy dla nauczyciela i dyrektora

Pytanie Czytelnika:

W naszej szkole funkcjonuje oddział specjalny z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim. Jest to klasa z uczniami klas I, II, IV, VII . Nauczyciel dyplomowany zatrudniony od 01.09.2017 r. w wymiarze 14/18 godzin tygodniowo ma przydzielone 13/18 godzin w szkole i 1/18 w klasie-oddziale specjalnym, w której są uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Również dyrektor szkoły realizuje godziny dydaktyczne w wymiarze 3/18 w w/w oddziale specjalnym, prowadząc zajęcia rewalidacyjne. Jest zatrudniony na 18/18, ale 3 godz. to pensum ustalone przez organ prowadzący szkołę dla dyrektora.

Moje pytanie: czy nauczycielowi i dyrektorowi należy się dodatek za trudne warunki pracy? (Jako załącznik – rozdział z Uchwały Rady Miasta dot. wynagradzania nauczycieli).

Odpowiedź naszego eksperta:

  1. Nauczyciel jest uprawniony do dodatku za warunki pracy.
  2. Dyrektor nie jest uprawniony do dodatku za warunki pracy, jeżeli realizuje zajęcia rewalidacyjne z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Uzasadnienie:

Wykaz zadań i zajęć uprawniających do dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy określony został w rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

  1. Jak stanowi § 8 pkt 8 ww. rozporządzenia za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. Na mocy tego przepisu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, realizującemu obowiązek szkolny w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej, przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych warunkach

Powyższe jest również zgodne ze fragmentem regulaminu wynagradzania nauczycieli:

„2.Za pracę w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

a/ (..),

b/ zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego”.

Wysokość tego dodatku oraz warunki jego przyznawania określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania nauczycieli, wydanym w formie uchwały rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa. Zatem co do wynagrodzenia należy stosować pozostałe postanowienia regulaminu.

  1. Tylko za zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach. Skoro dyrektor realizuje zajęcia rewalidacyjne z uczniami z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, to taki dodatek mu nie przysługuje. Zajecie rewalidacyjne to nie są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, za które nauczyciel dostaje dodatek za ich prowadzenie w oddziale specjalnym.

Podstawa prawna: § 8 pkt 7 i  8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 416 ze zm.).

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.