Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Dodatek uzupełniający dla Katechety

Pytanie Użytkownika

Katechetka-siostra zakonna w roku szkolnym 2012/2013 pracowała na podstawie misji, ale bez kwalifikacji, czyli tylko po maturze (tytuł magistra uzyskała w lipcu). Obecnie jest zatrudniona na stanowisku Nauczyciela katechety z tytułem magistra i otworzyła staż na Nauczyciela kontraktowego. Czy za okres styczeń-czerwiec należy wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający? 

Odpowiedź naszego eksperta

Jeżeli Nauczycielom stażystom w szkole wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013 r., dodatek ten należy wypłacić również Katechetce, w tym także za okres od stycznia do czerwca.

Dodatek uzupełniający wypłacany jest do 31 stycznia

W przypadku nieosiągnięcia w 2013 r. wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia Nauczycieli w danym roku a minimalnymi wydatkami na ten cel wymaganymi przepisami Karty Nauczyciela. Zgodnie z art. 30a ust. 3 Karty Nauczyciela, tak wyliczona kwota różnicy dzielona jest między Nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy i wypłacana w terminie do 31 stycznia roku następnego w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Dyrektor szkoły zatrudnia Nauczyciela religii wyłącznie na podstawie skierowania

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych Dyrektor szkoły zatrudnia Nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego skierowania (misji kanonicznej) tego Nauczyciela do danej szkoły, wydawanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez biskupa diecezjalnego.

Decyzja o skierowaniu Katechety do nauczania religii jest autonomiczną decyzją biskupa diecezjalnego, ale podejmując ją, zachowuje on również reguły określone w prawie oświatowym. Skierowanie Nauczyciela religii do danej szkoły, wydane przez właściwego biskupa diecezjalnego, zaświadcza m.in. o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii.

Z kolei na podstawie § 5 ust. 4 ww. rozporządzenia Nauczyciel religii, tak jak każdy Nauczyciel innego przedmiotu, zatrudniany jest na podstawie przepisów ustawy – Karta Nauczyciela.

Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień Nauczyciela stażysty

Stosunek pracy z Nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub mianowania (art. 10 ust. 1 KN). Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień Nauczyciela stażysty (art. 9a ust. 2 KN). A zatem każdy Nauczyciel  rozpoczynający pracę w zawodzie, po nawiązaniu stosunku pracy, staje się Nauczycielem stażystą (sytuacja szczególna dotyczy tylko Nauczycieli nieposiadających odpowiednich kwalifikacji, zatrudnianych za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny – choć nawet takich Nauczycieli dla celów płacowych należy traktować jak Nauczycieli stażystów, zgodnie  z art. 10 ust. 9 i 10 KN).

Jeżeli zatem Nauczycielom stażystom w szkole wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniający za 2013 r., dodatek ten należy wypłacić również Katechetce, w tym także za okres od stycznia do czerwca. 

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.