Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Błędny temat na deklaracji maturalnej

Pytanie Użytkownika

Co zrobić w sytuacji, gdy Uczeń w deklaracji maturalnej wpisał temat spoza listy tematów zatwierdzonych w szkole?

Odpowiedź naszego eksperta

Ustalenie listy tematów do egzaminu maturalnego

Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, ma obowiązek złożyć deklarację pisemną między innymi dotyczącą wybranego tematu z języka polskiego na potrzeby części ustnej egzaminu maturalnego, który wybranego z list tematów. Taką listę Nauczyciele języka polskiego w szkole przygotowują w terminie do 10 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny. Jest to jedna lista tematów w szkole, która może również uwzględniać tematy zaproponowane przez Uczniów.

Lista ta musi zostać zaakceptowana przez OKE. Jeśli z różnych powodów OKE nie zaakceptuje szkolnej listy tematów, to w szkole obowiązuje lista tematów przygotowana przez OKE. Uczeń nie ma więc możliwości wybrać temat spoza listy tematów obowiązującej w szkole.

Wypełnienie deklaracji maturalnej

Od 1 do 10 września 2013 r. należało udostępnić Uczniom listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego i zapoznać ich z zasadami wypełniania deklaracji maturalnych. Jeśli szkoła spełniła te warunki i mimo to doszło do pomyłki w wypełnianiu deklaracji maturalnej przez Ucznia, należy ten błąd poprawić. Bo w kategorii pomyłki należy interpretować opisaną sytuację.

Poprawienie błędu w deklaracji

Błąd poprawić można na kilka sposobów. Najprostszym jest przekreślenie błędnego tematu kolorem czerwonym i napisanie nad nim poprawnego tematu – również kolorem czerwonym, z wyraźną datą i czytelnym podpisem Ucznia. Oczywiście całej zmiany dokonuje Uczeń, który musi zostać wcześniej poinformowany o zaistniałym błędzie i być w pełni świadomy zaistniałej sytuacji. Ten sposób poprawiania błędu jest podobny do poprawiania błędu w dokumentacji przebiegu nauczania przez Nauczyciela szkoły.

Inny sposób to aneksowanie błędnej deklaracji. Uczeń powinien napisać wniosek/podanie do Dyrektora szkoły o złożenie deklaracji w poprawnym brzmieniu z powodu błędu zaistniałego w deklaracji. Do wniosku powinien załączyć poprawnie wypełnioną deklarację.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 63 i § 69.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.