Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Bezpieczeństwo uczniów w czasie zabawy organizowanej poza szkołą

Pytanie Czytelnika

Kto odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zabawy i w drodze powrotnej do domu w godzinach wieczornych (nocnych) na zakończenie szkoły w gimnazjum i szkole podstawowej? Zabawa ta organizowana jest przez radę rodziców poza terenem szkoły (restauracja). Nauczyciele są zapraszani do udziału. Odbywa się to w trakcie trwania roku szkolnego.

Odpowiedź naszego eksperta

Fakt, że organizacją zabawy zajmują się rodzice uczniów, nie zwalnia dyrektora szkoły z obowiązku odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w czasie tej imprezy. Należy podjąć działania, które mają zapobiec zachowaniom uczniów, które mogą zagrozić ich życiu i zdrowiu.

Z ustawy Prawo oświatowe

„Art. 68. 1.  Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę i placówkę.”

Z ustawy Karta Nauczyciela

„Art. 7. 2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

6)  zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”.

Z nw. rozporządzenia MEN

„§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek”.

Dyrektor szkoły ma obowiązek współpracując z radą rodziców, bardzo wyraźnie wskazać zagrożenia wynikające z zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w drodze na zabawę i w drodze z zabawy do domu oraz w czasie jej trwania. Rodzice każdego ucznia biorącego udział w zabawie powinni być poinformowani na piśmie o czasie i miejscu rozpoczęcia zabawy, czasie jej trwania oraz o czasie jej zakończenia, ze wskazaniem konieczności odbioru  swojego dziecka po zakończeniu zabawy, celem bezpiecznego powrotu do domu. Do dotarcia do rodziców ucznia z ww. pisemnym oświadczeniem  powinni zostać zobowiązani nauczyciele szkoły, a przede wszystkim wychowawcy klas.

Przed zabawą, w czasie wskazanym przez dyrektora szkoły, na zajęciach z wychowawcą, należy z uczniami przeprowadzić rozmowę (z wpisem tematu do dziennika lekcyjnego) na temat zagrożeń wynikających dla uczniów związanych z organizacją zabawy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowania nieakceptowane w społeczności szkolnej i ich wpływie na oceną zachowania (palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie dopalaczy, narkotyków, branie udziału w bójkach itd.).

Obowiązkiem nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w zabawie, jest reagowanie na nieprawidłowe zachowania uczniów w czasie zabawy.

Dla bezpieczeństwa uczniów zabawa powinna odbywać się przy zamkniętych drzwiach.

To rodzice uczniów będą odpowiedzialni za swoje dzieci w drodze do domu po zakończeniu zabawy, jeśli każdy rodzic odbierze osobiście swoje dziecko z lokalu, w którym trwała zabawa, zgodnie z oświadczeniem swojej woli wyrażonej wcześniej na piśmie.

Podstawa prawna:

▪ § 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zm.) – tekst ujednolicony uwzględniający  ostatnią zmianę rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 2018 r. (poz. 2140);
▪ art. 68. 1 pkt 6.  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 996 ze zm.);
▪ art. 2 ust. 2. pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.